Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus en huisdieren

18 mei 2020

kat en eigenaar

Kunnen (huis)dieren besmet raken met het nieuwe coronavirus?

De kans is erg klein dat huisdieren besmet raken met het nieuwe coronavirus. Op dit moment zijn er enkele meldingen van honden en katten in Hongkong, New York en België die positief getest zijn op het virus. Ook in Nederland zijn een hond en enkele katten besmet geweest met het virus.

Uit experimentele onderzoeken waarbij dieren opzettelijk zijn besmet met het virus, is gebleken dat katten, fretten en hamsters geïnfecteerd kunnen raken. Er zijn nog geen natuurlijke besmettingen van fretten of hamsters bekend.

Zijn er in Nederland (huis)dieren besmet met het coronavirus?

In Nederland zijn er enkele gevallen bekend van dieren met het nieuwe coronavirus. Bij één hond zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen. Dit betekent dat de hond besmet is geweest met het virus. De hond is waarschijnlijk besmet geraakt door zijn COVID-positieve eigenaar. Daarnaast is het virus aangetroffen bij enkele nertsenbedrijven waar dieren luchtweg- en darmklachten hadden. Het is aannemelijk dat de dieren in eerste instantie besmet zijn geraakt door medewerkers en dat de nertsen vervolgens elkaar hebben besmet.  Ook bij drie katten die aanwezig waren op één van deze bedrijven zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen.

Klopt het dat een kat in België besmet is met het nieuwe coronavirus?

Ja. In België is op 27 maart bekend geworden dat een COVID-19 positieve patiënte haar kat heeft besmet met het nieuwe coronavirus. De kat vertoonde klinische symptomen (diarree, braken en hoesten) en testte positief op het virus in braaksel en faeces. Het is niet zeker dat de ziekteverschijnselen bij de kat veroorzaakt werden door het coronavirus. De kat is inmiddels beter. 

Hoe groot is de kans dat een huisdier een ander dier of mens besmet?

De kans dat een huisdier een ander dier of mens besmet is zeer klein in vergelijking tot besmetting van mens op mens.

Kan ik de hond uitlaten?

Als je géén klachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) kun je gewoon je hond uitlaten. Als je wel een van deze klachten hebt, vraag dan iemand anders je hond uit te laten. Voor iedereen die de hond uit laat geldt de algemene preventieve maatregel om tenminste 1,5 meter afstand tot andere mensen in acht te nemen. Honden mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden.

Ik heb klachten die passen bij COVID-19, moet ik contact met mijn huisdieren vermijden?

Hoewel de kans erg klein is dat gezelschapsdieren besmet raken met het nieuwe coronavirus, is het verstandig om als u klachten heeft intensief contact met huisdieren te vermijden (niet laten likken en knuffelen, aaien mag wel). Laat de verzorging van huisdieren bij voorkeur over aan mensen zonder klachten die hierbij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren (regelmatig handen wassen en niet laten likken) in acht nemen. Honden van mensen met bij COVID-19 passende klachten kunnen gewoon uitgelaten worden door mensen zonder klachten. De honden mogen tijdens het uitlaten in contact komen met andere honden. 

Ik heb klachten die passen bij COVID-19. Wat moet ik doen als mijn huisdier ziek wordt? 

Vermijd zoveel mogelijk het contact met je zieke huisdier. Laat het huisdier buiten niet los rondlopen, honden moeten zo kort mogelijk (door iemand anders) worden uitgelaten.

Ga niet zomaar met een ziek dier naar de dierenarts, maar neem eerst telefonisch contact op. De kans dat uw huisdier besmet is met het nieuwe coronavirus is zeer klein. De verspreiding van het nieuwe coronavirus zoals we die nu wereldwijd zien, komt door verspreiding van mens-op-mens.

Ik ben COVID-19-patiënt en word opgenomen in het ziekenhuis. Wat moet ik doen met mijn huisdier?

Je kunt je huisdier door anderen laten verzorgen. Het is voldoende als zij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren in acht nemen, zoals regelmatig handen wassen en niet laten likken. Als het niet mogelijk is dat anderen voor je huisdier zorgen, breng je huisdier dan onder in een dierenpension of zorg voor opvang elders.

Wat is het verschil tussen COVID-19 en SARS-CoV-2?
Het nieuwe coronavirus is door de Coronavirus Study Group van de ‘International Committee for the Taxonomy of Viruses’ SARS-CoV-2 genoemd. De ziekte die dit virus veroorzaakt, heet ‘Coronavirus Disease 2019’, afgekort tot COVID-19.

Kan ik mijn zieke (huis)dier laten testen op het virus?

De testcapaciteit die beschikbaar is wordt op dit moment zo veel mogelijk ingezet voor het testen van mensen. Wordt het huisdier ziek en heeft het dier contact gehad met een COVID-19 patiënt, neem dan telefonisch contact op met uw eigen dierenarts. De NVWA besluit in samenspraak met de dierenarts over aanvullend diagnostisch onderzoek wordt verricht.  

Wat zijn de symptomen van het coronavirus bij huisdieren?

Het aantal dieren dat COVID-19 heeft is zo klein, dat het onduidelijk is wat de symptomen kunnen zijn.

Is de kans groot dat huisdieren hieraan overlijden, of zijn de symptomen mild?

Omdat het aantal dieren dat is besmet met het coronavirus zo klein is, is dit nog onduidelijk.

Is COVID-19 meldingsplichtig voor dieren?

De Nederlandse overheid heeft als lid van de World Organisation for Animal Health (OIE) de plicht om relevante ontwikkelingen ten aanzien van (mogelijk) opkomende dierziekten te melden. Daarom is het verzoek aan dierenartsen om bij verdenkingen contact op te nemen met de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). De NVWA besluit per geval of er diagnostisch onderzoek moet worden verricht. Wageningen Bioveterinary Research heeft hiervoor een PCR-test beschikbaar. Ook aan laboratoria wordt gevraagd om positieve testuitslagen bij de NVWA te melden.
Alleen voor nertsenhouders, dierenartsen en onderzoeksinstellingen is er op dit moment een meldplicht bij ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen. Dit naar aanleiding van de vastgestelde besmettingen op enkele nertsenbedrijven in Nederland.