Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus en huisdieren

Kunnen (huis)dieren besmet raken met het nieuwe coronavirus?

De kans is erg klein dat huisdieren besmet raken met het nieuwe coronavirus. Op dit moment zijn er enkele meldingen van honden en katten in Hongkong, New York en België die positief getest zijn op het virus. Ook in Nederland zijn enkele honden en katten besmet geweest met het virus.
Uit experimentele onderzoeken waarbij dieren opzettelijk zijn besmet met het virus, is gebleken dat katten, fretten en hamsters geïnfecteerd kunnen raken. Er zijn nog geen natuurlijke besmettingen van fretten of hamsters bekend.

Zijn er in Nederland (huis)dieren besmet met het coronavirus?

In Nederland zijn er enkele gevallen bekend van dieren met het nieuwe coronavirus. Bij enkele honden en katten zijn het virus zelf of antistoffen tegen het virus aangetroffen. De dieren hadden geen duidelijke klinische symptomen en zijn waarschijnlijk besmet geraakt door COVID-positieve eigenaren.

Daarnaast is het virus aangetroffen bij tientallen nertsenbedrijven waar dieren luchtweg- en darmklachten hadden. Het is aannemelijk dat de dieren in eerste instantie besmet zijn geraakt door medewerkers en dat de nertsen vervolgens elkaar hebben besmet. Ook bij (zwerf)katten die aanwezig waren op deze bedrijven zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen.

Hoe groot is de kans dat een huisdier een ander dier of mens besmet?

De kans dat een huisdier een ander dier of mens besmet is zeer klein in vergelijking tot besmetting van mens op mens.

Kan ik de hond uitlaten?

Als je géén klachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius) kun je gewoon je hond uitlaten. Als je wel een van deze klachten hebt, vraag dan iemand anders je hond uit te laten. Voor iedereen die de hond uitlaat geldt de algemene preventieve maatregel om tenminste 1,5 meter afstand tot andere mensen in acht te nemen.

Ik heb klachten die passen bij COVID-19, moet ik contact met mijn huisdieren vermijden?

Hoewel de kans erg klein is dat gezelschapsdieren besmet raken met het nieuwe coronavirus, is het verstandig om als u klachten hebt intensief contact met huisdieren te vermijden (niet laten likken en knuffelen, aaien mag wel). Laat de verzorging van huisdieren bij voorkeur over aan mensen zonder klachten die hierbij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren (regelmatig handen wassen en niet laten likken) in acht nemen. Honden van mensen met klachten die passen bij COVID-19 kunnen gewoon uitgelaten worden door mensen zonder klachten.

Ik heb klachten die passen bij COVID-19. Wat moet ik doen als mijn huisdier ziek wordt?

Vermijd zoveel mogelijk het contact met je zieke huisdier. Laat het huisdier buiten niet los rondlopen, honden moeten zo kort mogelijk (door iemand anders) worden uitgelaten.

Ga niet zomaar met een ziek dier naar de dierenarts, maar neem eerst telefonisch contact op. De kans dat uw huisdier besmet is met het nieuwe coronavirus is zeer klein. De verspreiding van het coronavirus zoals we die nu wereldwijd zien, komt door verspreiding van mens-op-mens.

Ik ben COVID-19-patiënt en word opgenomen in het ziekenhuis. Wat moet ik doen met mijn huisdier?

Je kunt je huisdier door anderen laten verzorgen. Het is voldoende als zij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren in acht nemen, zoals regelmatig handen wassen en niet laten likken. Als het niet mogelijk is dat anderen voor je huisdier zorgen, breng je huisdier dan onder in een dierenpension of zorg voor opvang elders.

Wat is het verschil tussen COVID-19 en SARS-CoV-2?

Het huidige coronavirus is door de Coronavirus Study Group van de ‘International Committee for the Taxonomy of Viruses’ SARS-CoV-2 genoemd. De ziekte die dit virus veroorzaakt, heet ‘Coronavirus Disease 2019’, afgekort tot COVID-19.

Kan ik mijn zieke (huis)dier laten testen op het virus?

Als u positief getest bent en u hebt een huisdier, krijgt u via de GGD informatie over het onderzoek naar COVID-19 bij honden en katten dat bij de Faculteit Diergeneeskunde loopt (www.uu.nl/fighting-covid-19).
Wordt uw huisdier ziek na contact met een COVID-19-patiënt, neem dan contact op met uw eigen dierenarts. Ga niet zomaar met een ziek dier naar de dierenarts, maar neem eerst telefonisch contact op.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus bij huisdieren?

Het aantal dieren dat COVID-19 heeft (gehad) is erg klein. Het is onduidelijk welke symptomen huisdieren krijgen bij een infectie met het coronavirus. De enkele dieren die in Nederland tot nu toe coronapositief zijn getest, hadden geen duidelijke symptomen.

Is COVID-19 meldingsplichtig voor dieren?

De Nederlandse overheid heeft als lid van de World Organisation for Animal Health (OIE) de plicht om relevante ontwikkelingen ten aanzien van (mogelijk) opkomende dierziekten te melden. Daarom is het verzoek aan dierenartsen om bij verdenkingen contact op te nemen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA besluit per geval of er diagnostisch onderzoek moet worden verricht. Wageningen Bioveterinary Research heeft hiervoor een PCR-test beschikbaar. Ook aan laboratoria wordt gevraagd om positieve testuitslagen bij de NVWA te melden.
Alleen voor nertsenhouders, dierenartsen en onderzoeksinstellingen is er op dit moment een meldplicht bij ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen. Dit naar aanleiding van de vastgestelde besmettingen op nertsenbedrijven in Nederland.