Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Symposia en workshops

Het symposium genetica voor de kynologie van juni 2020 zal dit jaar niet in zijn huidige vorm doorgaan in verband met de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen. Mogelijk zullen wij een online variant organiseren, daar worden momenteel de mogelijkheden voor onderzocht. Wij houden u op de hoogte.

Onderwerpen vorige symposia

Symposium 2014

 • Prof. dr. Jan Rothuizen: Erfelijke ziekten bij rashonden: hoe los ik dat probleem nou op?
 • Liesbeth Meijndert: Meten = Weten! Incidentiemetingen van erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken met en zonder stamboom.
 • Dr. Frank van Steenbeek: DNA technieken, niet zo ingewikkeld als je denkt.

Symposium 2015

 • Drs. Sylvia Keijser: Incidentie van erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken bij rashonden met en zonder stamboom.
 • Drs. Laura Roest: De DNA-bank voor rashonden.
 • Dr. Frank van Steenbeek: Opheldering van erfelijke ziekten in Nederlandse rassen dankzij het Meijer Boekbinder Fonds.
 • Dr. Hille Fieten: Het voorbeeld van de Labrador retriever: verschillende genen en de voeding bepalen het beeld van erfelijke leverontsteking.
 • Dr. Peter Leegwater: DNA tests voor erfelijke ziekten: welke zijn goed en hoe vind je die?

Symposium 2017

 • Dr. Hille Fieten: Duurzame fokkerij van gezonde honden, een integrale aanpak
 • Prof. dr. Jan Rothuizen: Incidentiemetingen van ziekten in Nederlandse rashondenpopulaties
 • Drs. Mark Dirven: Screening van erfelijke hartziektes
 • Dr. Paul Mandigers: Genetisch onderzoek naar neurologische aandoeningen binnen het ECGG
 • Drs. Laura Roest: International Platform For Dogs, internationaal samenwerkingsverband voor de kynologie, veterinairen en genetici

Symposium 2019

 • Dr. Hille Fieten: Update van het ECGG
 • Drs. Else den Boer: Wegwijs in mutaties; de (on)mogelijkheden van DNA diagnostiek
 • Dr. Maurice Zandvliet: Kanker bij honden; een kwestie van fokken of gokken?
 • Dr. Paul Mandigers: Fenotypering van epilepsie; de Border Collie. Wat weten we nu?

De faculteit Diergeneeskunde doet onderzoek naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij gezelschapsdierenrassen. Doel van het onderzoek is het aanpakken van de ‘rashondenproblematiek’ en ‘raskattenproblematiek’. Dit onderzoek vindt plaats bij het departement Clinical Sciences. Binnen het departement bundelt het ExpertiseCentrum Genetica de kennis en infrastructuur die hiervoor nodig is.