Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Staatssecretaris achter gerechtelijke uitspraak inzake veroordeling rashondenfokker

In een brief aan de tweede kamer geeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken haar reactie op de veroordeling van een rashondenfokker, tot een boete wegens erfelijke aandoeningen.

Dijksma zegt: “De door de rechter gedane uitspraken zijn in lijn met het beleid dat ik ten aanzien van het fokken van gezelschapsdieren wil voeren. Ik ben van mening dat fokkers een verantwoord fokbeleid dienen te voeren waarin het welzijn en de gezondheid van de hond en de nakomelingen voorop staat.” Zij vindt, net als de rechter, dat fokkers kopers dienen te waarschuwen voor risico’s. Fokkers hebben een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de hond en de nakomelingen gezond zijn. Zij moeten over kennis en kunde beschikken die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

In het conceptbesluit Gezelschapsdieren wil Dijksma in randvoorwaarden en kaders, aan de fokkerij met gezelschapsdieren, voorzien. In dit besluit wordt bepaald dat de wijze waarop gefokt wordt door bedrijfsmatige fokkers, het welzijn en de gezondheid van ouderdier en nakomelingen niet mag benadelen. Fokkers dienen te voorkomen dat erfelijke ziekten, schadelijke raskenmerken en gedragsproblemen worden doorgegeven. Daarnaast worden in dit besluit regels gesteld voor het verstrekken van schriftelijke voorlichting door fokkers. Voor niet-bedrijfsmatige fokkers met gezelschapsdieren zijn regels opgenomen in het conceptbesluit Houders van Dieren. Beide conceptbesluiten zijn geagendeerd voor het Nota Overleg van 25 maart a.s., over de ontwerpbesluiten op grond van de Wet Dieren.