Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Subsidie voor Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren

Voor het geneticaonderzoek heeft het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren een subsidie van het Meijer Boekbinder fonds verkregen van een bedrag van 69.850,- euro. Het centrum, waarin de faculteit Diergeneeskunde en de Raad van Beheer samenwerken om erfelijke ziekten bij rashondenpopulaties te bestrijden, heeft de subsidie aangevraagd om bij enkele Nederlandse rassen DNA-onderzoek te doen naar ernstige erfelijke ziekten. Het gaat om de kooikerhond en de Friese stabij.

Een groot deel van het klinische onderzoek en verzameling van DNA-monsters is de afgelopen jaren gedaan door  Paul Mandigers, Quirine Stassen en Viktor Szatmári.  Het gaat bij het kooikerhondje om necrotiserende myelopathie en polymyositis (beide Paul Mandigers), en bij de Friese Stabij om cerebrale dysfunctie (Quirine Stassen) en patente ductus arteriosus (Viktor Szatmári).  Het onderzoek naar de hersenziekte bij de Friese stabij is deel van het promotieonderzoek van Quirine Stassen. Het onderzoek bij het kooikerhondje is de basis van een nieuwe promotieplaats.