Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

DNA-test Friese hengsten bant afwijkingen uit

Friese dekhengsten die komend weekend de piste betreden bij de Hengstenkeuring krijgen voor het eerst een DNA-merkertest.

Jarenlang werd het in de doofpot gestopt door fokkers van Friese paarden. Door inteelt kwamen er steeds meer dieren met erfelijke gebreken, zoals veulens met een waterhoofd of dwergen. Een paar jaar geleden waren dat er nog tientallen per jaar. Hengstenhouders zwegen en fokkers moffelen de misvormde dieren weg om het imago van het ras hoog te houden.

Het Koninklijk Fries Paarden Stamboek (FPS) besloot het onderwerp in de openheid te brengen en onderzoek te doen om de erfelijke aandoeningen uit het ras te fokken. ,,De sûnens fan de hynders stiet foar ús foarop”, zegt Ids Hellinga, directeur stamboekzaken bij het FPS. Gebreken jarenlang in de doofpot gestopt DNA-onderzoek op Friese ras is noviteit Gezondheid dieren staat centraal In samenwerking met de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit werd een DNA-test ontwikkeld, die komend weekend voor het eerst wordt ingezet bij de Hengstenkeuring in WTC Expo in Leeuwarden. Een belangrijke stap om aangeboren aandoeningen uit te bannen, aldus Hellinga. Het stamboek heeft eigenaren van misvormde veulens gevraagd DNA-materiaal af te staan. Wageningen Universiteit heeft dat onderzocht en vastgesteld waar de mutatie die verantwoordelijk is voor de afwijking precies zit. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht brachten de specifieke kenmerken van de aandoeningen in kaart. ,,Dêr ha se besjoen wat der krekt mis is by dwergen en wetterhollen”, legt Hellinga uit. Door de DNA-test kunnen risicoparingen worden voorkomen. Dat zijn kruisingen van hengsten en merries die beide drager zijn van een aandoening.

Het hele artikel is te lezen in de Leeuwarder Courant van dinsdag 7 januari.