Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Bruinvissen verhongeren

Verhongering, vermagering en infecties zijn de belangrijkste doodsoorzaken van bruinvissen in de Oosterschelde. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht, in opdracht van het Wereld Natuur Fonds en Stichting Rugvin.

De Vakgroep Diergeneeskunde van de universiteit onderzocht
de doodsoorzaak van zestig aangespoelde bruinvissen. Acht bruinvissen bleken te zijn verhongerd, ruim dertien procent. Dat is veel hoger dan het percentage bruinvissen dat verhongert in de Noordzee.

Het hele artikel is te lezen in het herftnummer van WWF Magazine.