Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

De gezonde(re) en sociale hond in Nederland

In de intentieverklaring staat dat medio 2014 een breed gedragen projectplan gereed zal zijn, met concrete maatregelen die het gedrag, het welzijn en de gezondheid van de hond in Nederland moeten gaan verbeteren.

O.a de volgende organisaties hebben de intentieverklaring ondertekend:
• Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland,
• Universiteit Utrecht faculteit Diergeneeskunde,
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).