Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Lezersvraag insuline


Wat moet ik doen als ik mijn kat niet op tijd zijn insuline injectie voor z’n suikerziekte heb gegeven? Moet ik hem alsnog geven een paar uur later of juist wachten? Wat zijn de gevolgen als ik hem twee keer binnen 24 uur een insuline spuitje geef?
Bij vrijwel alle katten met suikerziekte moet tweemaal daags insuline worden toegediend; dus met ongeveer 12 uur tussentijd. Als om wat voor reden dan ook het toedienen van een insuline-injectie niet is gelukt (er zit meer dan twee uur tussen), dan kan deze injectie het beste worden overgeslagen. Als de injectie met insuline alsnog op een te laat tijdstip wordt gegeven, kan namelijk overlap ontstaan met de werking van de volgende insuline injectie. Dat kan leiden tot een te laag suikergehalte in het bloed (een ‘hypo’).
Deze vraag werd beantwoord door Dr. Hans Kooistra, endocrinoloog voor honden en katten, Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Het volledige artikel is te lezen in de mei editie van Hart voor Dieren.