Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

T-cellen en huidontstekingen bij honden

Atopische dermatitis (AD) bij honden is een chronische huidaandoening die jeuk veroorzaakt. AD wordt veroorzaakt door een overgevoeligheidsreactie (allergie) op onschadelijke stoffen uit de leefomgeving (allergenen), zoals huisstofmijten en pollen. Annette Jassies-van der Lee onderzocht de rol van T-cellen (bepaalde witte bloedcellen) bij het ontstaan van deze aandoening. Dankzij haar onderzoek zal op termijn een verbeterde therapie tegen AD kunnen worden ontwikkeld.

AD komt naar schatting voor bij 10-15% van alle honden. Diverse factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van de allergie. Het gaat daarbij vooral om een genetische aanleg, een niet goed functionerende huidbarrière en een overmatige reactie van het afweersysteem (immuunsysteem).

Gespecialiseerde witte bloedcellen, de T-lymfocyten (T-cellen), spelen een belangrijke rol in het ontstaan van de huidontstekingen bij de hond met AD. Er bestaan echter ook T-cellen met een regulerende werking, die kunnen bijdragen aan het dempen van deze ontstekingsreactie. De rol van CD4+ T-cellen in de ontstaanswijze van de ziekte was al bekend. Annette Jassies-van der Lee ontdekte dat ook CD8+ T-cellen een rol spelen. Ook toonde ze de aanwezigheid van regulerende T-cellen in de huid en in het bloed van atopische honden aan. Deze cellen behoorden tot zowel de CD4+ als de CD8+ subpopulaties. Aangezien er geen aantoonbare verschillen in kwantiteit van deze regulatoire T-cellen waren tussen atopische en gezonde honden, zijn aanvullende studies nodig. Hiermee zal verder inzichtelijk gemaakt kunnen worden op welke manieren en met welke immuunmodulerende stoffen regulatoire T-cellen het beste kunnen worden beïnvloed om te komen tot een optimale onderdrukking van de atopische huidontsteking. Dit zal kunnen leiden tot een verhoogde effectiviteit van de huidige immuuntherapie, waarmee getracht wordt het overmatig reagerend immuunsysteem van de hond met AD weer in balans te brengen.