Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Naar een nieuwe behandeling van leverziekten

Een einde aan levertransplantaties, dat is de droom van onderzoekers Bart Spee en Niels Geijsen. Het duo wil gezonde levercellen maken uit lichaamseigen cellen, bijvoorbeeld uit de huid, in de hoop hiermee leverziekten te genezen. Met de bijdrage van first call Seed Money voor Life Sciences hopen ze hun eerste resultaten te boeken.

Ernstige leverziekten zijn vaak niet te behandelen. Bij de mens is transplantatie vaak de enige optie, maar er is helaas een wachtlijst voor donoren. Bij huisdieren is dat geen optie, dus die krijgen dan een spuitje. “Bij ons op de kliniek komen jaarlijks zo’n 5.000 honden binnen, waarvan 250 met een leveraandoening”, zegt Bart Spee, universitair docent bij de faculteit Diergeneeskunde. 

Stamcel niet meer nodig

Daarom doet Spee onderzoek naar nieuwe methoden om leverziekten te behandelen. Spee vond aansluiting bij Niels Geijsen, hoogleraar bij het Hubrecht Instituut en de faculteit Diergeneeskunde, die fundamenteel onderzoek doet naar het her-programmeren van stamcellen.

“Een huidcel bijvoorbeeld kan direct worden omgezet in een levercel”, zegt Geijsen. “Met deze techniek, in combinatie met nieuwe stoffen die helpen bij het volwassen worden van de levercellen, krijgen we uiteindelijk cellen die alle functies van de lever bezitten.”  “Het geld van de Seed Money gebruiken we om alvast de eerste resultaten te boeken”, zegt Spee.

Stap naar mens

Geijsen en Spee hebben in eerste instantie als doel nieuwe therapieën te ontwikkelen en toe te passen bij honden. “Maar wellicht vinden die ook toepassing bij de mens”, zegt Geijsen.