Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Prof. dr. Wouter Dhert wordt nieuwe decaan van de faculteit Diergeneeskunde

Wouter Dhert
Wouter Dhert is per 15 december 2014 door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot de nieuwe decaan van de faculteit Diergeneeskunde. Hij volgt Anton Pijpers op, die op 1 april dit jaar vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht werd.

In de tussentijd was Jos van Putten waarnemend decaan en onderzoeksdirecteur bij Diergeneeskunde. Wouter Dhert is sinds ruim zes jaar als deeltijdhoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde verbonden. Hij is ook hoogleraar Translationeel onderzoek van het steun- en bewegingsapparaat en werkzaam binnen het UMC Utrecht.

Achtergrond

Wouter Dhert (1962) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit Leiden en promoveerde daar bij de afdelingen Biomaterialen en Orthopaedie. In 1993 startte hij als universitair docent bij de afdeling orthopaedie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Dhert werkte mee aan de positionering van de regeneratieve geneeskunde in Nederland. Sinds 2008 is hij hoogleraar Translationeel onderzoek van het steun- en bewegingsapparaat bij zowel de faculteit Diergeneeskunde als het UMC Utrecht, met als een van de opdrachten om onderzoek hiernaar te bundelen. Dhert is sinds 2012 voorzitter van het UMC Utrecht speerpuntprogramma ‘Regenerative Medicine & Stem Cells’ en sinds 2013 manager onderzoek en onderwijs/ vicevoorzitter van de UMC Utrecht divisie Heelkundige Specialismen.

Wouter Dhert ziet op de grensvlakken van diverse vakgebieden, gebruikmakend van verschillende perspectieven, grote kansen voor innovatie. Daarnaast ziet hij grote waarde in de ontwikkeling van aansprekend onderwijs voor een duurzame positionering van een universiteit in de samenleving.

Faculteit in goede handen

Het College van Bestuur is verheugd over de benoeming van Dhert, omdat daarmee de leiding, de uitvoering van het strategisch plan en de positie van de faculteit Diergeneeskunde binnen en buiten de universiteit en binnen en buiten het diergeneeskundige veld in goede handen is. Het feit dat Dhert al ruim zes jaar aan de faculteit verbonden is als deeltijdhoogleraar draagt daar aan bij. Wouter Dhert is arts en geen dierenarts. Naar de mening van het College van Bestuur is de rol van dierenartsen in de diergeneeskundeopleiding voldoende verzekerd, omdat in het faculteitsbestuur de verantwoordelijkheid voor de opleiding en voor de patiëntenzorg vervuld wordt door diergeneeskundigen.