Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Faculteit Diergeneeskunde heeft oplossing voor erfelijke ziekten bij rashonden

De Raad van Beheer op Kynologisch gebied presenteerde gisteren het projectplan ‘De gezonde en sociale rashond’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. Doel van dit project is een structurele verbetering van de gezondheid, het gedrag en het welzijn van rashonden in Nederland. De faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht ondersteunt dit initiatief en is betrokken geweest bij het opstellen van het plan, maar doet meer.

Meetsysteem
Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren, onderdeel van de faculteit, biedt vanaf 2015 een oplossing met betrekking tot de gezondheidsproblemen in de rashondensector: een meetsysteem waarmee de huidige gezondheidsstatus van alle rassen in kaart kan worden gebracht. Alleen met dit meetsysteem is een effectieve aanpak in de praktijk mogelijk.

Het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren kan de resultaten uit het meetsysteem koppelen aan DNA-technologie en daarmee de voorwaarden scheppen om de problemen echt op te lossen. Prof. dr. Jan Rothuizen, coördinator van het Expertisecentrum: “Als we weten waar de problemen in een ras zich bevinden kunnen we met onderzoek vaststellen welke genen de oorzaak zijn. Hiermee kunnen we straks zeer efficiënt betrouwbare DNA-tests ontwikkelen voor erfelijke ziekten. Pas dan wordt een succesvol beleid mogelijk om deze ziekten terug te dringen. En doordat we blijven meten, wordt ook zichtbaar of de fokkerij echt ernst maakt met de problemen door gezond te fokken.”

Welzijnsbeperkende ziekten per ras in beeld
Op grond van een pilotstudie die het expertisecentrum vorig jaar deed in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is samen met de KNMvD, beroepsvereniging voor dierenartsen, dit online systeem ontwikkeld. “Alleen hiermee is gericht beleid mogelijk om de raspopulaties in Nederland gezonder te maken. Met het systeem kan per ras inzichtelijk worden gemaakt hoe vaak de meest welzijnsbeperkende ziekten voorkomen. Op basis van deze gegevens kunnen de ergste welzijnsproblemen door de sector gezamenlijk worden aangepakt en kunnen we het publiek ook informeren over het resultaat. Zonder deze nieuwe wetenschappelijke onderbouwing zou dit niet mogelijk zijn”, aldus een bevlogen Jan Rothuizen.

Erfelijke ziekten
De nieuwe methoden gaan veel verder dan alleen het signaleren van de schadelijke raskenmerken die nu zo in het nieuws zijn. “Zeker, de hondenfokkerij moet de zichtbare uitwassen van het fokken op een bepaald type aanpakken. Maar een probleem dat samenhangt met de fokkerij op uiterlijk is de veelheid aan erfelijke ziekten waardoor ieder ras geplaagd wordt. Dit probleem is letterlijk veel minder zichtbaar dan die uiterlijke kenmerken, maar ook veel groter.”

Meer informatie
Marieke Veldman, afdeling Communicatie & Marketing faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht,

(030) 253 3430, m.m.veldman@uu.nl.  

 Over het Expertisecentrum kunt u meer lezen op de site van de faculteit.