Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Paardenarts Ambulante Kliniek met studenten naar Gambia


Op 30 november vertrekken masterstudenten Sanne Minnema en Geartsje Zandstra samen met dierenarts Aukje van Sommeren naar Gambia. Zij gaan zich op eigen initiatief drie weken lang inzetten voor ‘The Gambia Horse and Donkey Trust’. Dit is een organisatie die veterinaire zorg verleent aan werkpaarden en -ezels en daarnaast veel voorlichting geeft aan de eigenaren van deze dieren. Op deze manier overtuigt de organisatie de eigenaren dat hun paard of ezel meer arbeid kan leveren, en dus meer geld oplevert, wanneer het dier goed verzorgd wordt.

Drs. A.J.H. (Aukje) van Sommeren is erkend paardendierenarts bij de Ambulante Kliniek voor Paarden, onze eerstelijns paardenpraktijk.