Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Promotie: Penis- en voorhuidtumoren bij het paard

Het plaveiselcelcarcinoom (SCC) is de meest voorkomende penis- en voorhuidtumor bij het paard en komt vooral voor bij oudere dieren. Kenmerkende symptomen voor deze aandoening zijn de aanwezigheid van pus of bloed en onregelmatigheden en/of zwellingen op de penis en voorhuid.

Ontstekingsremmende medicijnen
De promovendus ontdekte dat COX-remmers, ontstekingsremmende medicijnen, van beperkte waarde zijn bij het voorkomen en de behandeling van deze tumoren bij paarden. Het enzym microsomaal PGES-1 is in goed gedifferentieerd (‘meer op gezond weefsel gelijkend’) tumorweefsel meer prominent aanwezig dan in slecht gedifferentieerd (‘minder gelijkend’) tumorweefsel, maar de rol van dit enzym in het ontstaan van de tumor is nog onbekend.

Virus
DNA van het Equus caballus papillomavirus type 2 blijkt voor te komen bij 89,4% van de paarden met een penis- en voorhuid-SCC. Het is nu heel aannemelijk dat dit virus een grote rol speelt bij het ontstaan van deze vorm van kanker bij paarden. Er blijkt geen verschil te zijn in de expressie van E2, E6 en L1 tumorgenen tussen tumoren met goed gedifferentieerde cellen en tumoren met slecht gedifferentieerde cellen. Een hogere expressie van het eiwit p53 en het voorkomen van uitzaaiingen zijn kenmerken van tumoren met slecht gedifferentieerde tumoren.

Behandeling
De behandeling van penis- en voorhuid-SCC’s is in 55,7% van de gevallen succesvol. Paarden met slecht gedifferentieerde SCC hebben een grotere kans op uitzaaiingen en op sterfte als gevolg van deze aandoening. Daarom heeft de differentiatiegraad van SCC een belangrijke voorspellende waarde. Van den Top ontwikkelde een concept voor een gestandaardiseerde aanpak van penis- en voorhuidtumoren bij paarden.

Gerald van den Top promoveert op 28 november 2014 om 12:45 in het Academiegebouw (Domplein 29) in Utrecht.