Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Promotie: Sarcomen bij retrievers

Bepaalde retrieversoorten, zoals de Golden retriever, Labrador retriever en de Flatcoated retriever, lopen meer dan andere hondenrassen het risico om (bepaalde) bindweefseltumoren te ontwikkelen. Daarnaast  heeft dit onderzoek ook aangetoond dat tumoren in zijn algemeenheid zich vaker ontwikkelen bij de Golden retriever, op basis van het ras.

Weefsels onderscheiden
Het is uiteraard in eerste instantie belangrijk om kwaadaardige weefsels van meer goedaardige weefsels te kunnen onderscheiden. De promovenda keek daarom naar een groep van 110 weke delensarcomen, waarbij een nadere omschrijving van het subtype in eerste instantie  niet met zekerheid kon worden vastgesteld. In 53% van de gevallen was dat bij nader inzien toch mogelijk. Een aantal tumoren ( 28%) bleek tot een geheel andere groep van tumoren te behoren. In een enkel geval bleek het, na revisie, niet eens om een tumor te gaan.

Een methode om kwaadaardige weefsels beter van meer goedaardige weefsels te kunnen onderscheiden, is het bepalen van de ploïdie-status van een weefsel: het aantal chromosomen in de kern van een cel. DNA-aneuploïdie is een toestand waarbij de kern van een cel een afwijkende hoeveelheid chromosomen heeft. Goedaardige bindweefseltumoren bleken zelden aneuploïdie te vertonen, zo kon worden aangetoond. Ontstekingsweefsel toonde in het geheel geen aneuploidie. In ongeveer de helft van de onderzochte sarcomen bleek wel sprake te zijn van aneuploïdie.

Erfelijkheid
De promovenda voerde daarnaast van zowel de Labrador als de Golden retriever een zogenaamde genoomwijde associatiestudie uit. Dat is een studie waarbij men kijkt of er veranderingen in het DNA zijn aan te wijzen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor bepaalde ziekten, in dit geval bindweefseltumoren. Het lijkt er op dat de ontwikkeling van weke delensarcomen bij beide rassen erfelijk bepaald is. Vermoedelijk spelen in de beide rassen wel verschillende genen een rol.

Tot slot keek Kim Boerkamp nog naar tumorweefsel van het histiocytair sarcoom bij Flatcoated retrievers. Deze honden ontwikkelen dit type tumor (en dan met name een specifiek subtype waarbij de tumor meer gelokaliseerd is), veel frequenter dan andere rassen. In het tumorweefsel kon een bepaalde genetische verandering aangetoond worden.

Kim Boerkamp promoveert op 11 december 2014 om 18:00 in het Academiegebouw (Domplein 29) te Utrecht.