Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Koper en leveraandoeningen bij Labrador retrievers

Koper is een essentieel element in de voeding. De lever speelt een belangrijke rol in de regulatie van de hoeveelheid koper in het lichaam. Erfelijke defecten in genen die de koperhuishouding reguleren leiden tot koperstapeling en ontsteking in de lever. Deze ziektes kunnen optreden bij mensen en dieren, zoals honden. Hille Fieten identificeerde de gendefecten die verantwoordelijk zijn voor erfelijke koperstapelingsziekte bij Labrador retrievers.

In dit ras vond ze twee gendefecten, waarvan  één verantwoordelijk is voor stapeling, terwijl de ander juist zorgt voor een bescherming tegen de stapeling. De combinatie van deze genen zorgt voor een unieke variatie aan kopergehaltes in de lever van deze honden. De ontdekking van deze twee gendefecten is een eerste stap in het begrijpen van de erfelijke achtergrond van deze ziekte bij de Labrador retrievers, echter het is een complexe aandoening, waar mogelijk nog meer gendefecten een rol spelen als mede koper-opname via de voeding. Met de nu opgedane kennis kunnen we het kopermetabolisme beter begrijpen. Omdat er veel overeenkomsten zijn tussen koperstapelingsziekten bij honden en mensen, kunnen de resultaten van dit onderzoek ook leiden tot een beter begrip en een betere behandeling van dit soort ziektes bij mensen en honden. Tot slot stelde de promovenda  vast dat koper- en zinkopname via het dieet een zeer grote rol speelt bij het ontstaan en bij de behandeling van deze ziekte. Door haar onderzoek kunnen nu diëten worden ontwikkeld die de kans op koperstapeling bij honden verkleinen.

Hille Fieten promoveert op 11 juni 2015 om 12:45 in het Academiegebouw (Domplein 29) te Utrecht.