Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Nieuw bij de Universiteitskliniek voor Paarden: Gedragspoli


Op 14 maart 2016 start de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) met een Gedragspoli voor Paarden. Gedragsproblemen bij paarden leiden vaak tot een verstoring in de relatie met mensen. Dit kan leiden tot frustratie, angst of leed bij het dier (en teleurstelling en onbegrip bij zijn eigenaar), terwijl het probleem vaak effectief te behandelen of te voorkomen is. Gedragsproblemen zijn voor eigenaren een belangrijke reden om hun paard te verkopen.

Typische problemen die gediagnostiseerd kunnen worden zijn onder meer agressie (tegen mensen of andere paarden), angstproblemen, stereotiep gedrag en problemen in de omgang (op stal, onder zadel enz.). Deze problemen kunnen vervolgens samen met de eigenaar worden behandeld in een traject binnen de UKP of in verdere afspraken tussen behandelaar en eigenaar buiten de UKP.

Lees meer…