Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Herhaalde oproep – Onderzoek naar leeftijdsbepaling pups aan de hand van het gebit


Na onze vorige oproep breiden we de studie nu uit naar alle hondenrassen. Kunnen we aan de hand van de wisseling van het hondengebit de leeftijd van jonge honden vaststellen?  Als dat inderdaad het geval is, kan dat bijdragen aan een meer efficiënte aanpak van illegale hondenhandel. Illegaal geïmporteerde pups zijn vaak veel jonger dan wettelijk is toegestaan. De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht onderzoekt daarom of zo’n leeftijdsbepaling aan de hand van het gebit mogelijk is.

Het hoofddoel van de studie is om vast te stellen of er aan de hand van een gebitsinspectie een betrouwbare leeftijdsschatting van een pup kan worden gemaakt door bijvoorbeeld een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Aangezien deze instantie over de controle van de illegale hondenhandel gaat, wordt ze ook bij deze studie betrokken.

Gezocht
We zijn op zoek naar: 

  • fokkers met hoogdrachtige teven of waar recent pups zijn geboren. Van de fokkers verwachten wij een actieve houding bij het motiveren van de nieuwe eigenaren om mee te doen aan de studie, waarvan een deel van de informatie van de nieuwe eigenaar zal moeten komen
  • toekomstige eigenaren van een pup afkomstig van een fokker
  • eigenaren die zojuist een dergelijke pup hebben verwelkomd

Met uw medewerking levert u een wezenlijke bijdrage aan een betere bestrijding van de illegale hondenhandel in de toekomst en aan het welzijn van honden.

Wat wordt er van u gevraagd?
Tijdens de studie maakt u,  vanaf het moment dat de hond is opgehaald bij de fokker, twee keer per week foto’s en notities over de wisseling van het gebit (in ieder geval doen totdat alle snijtanden gewisseld zijn). U ontvangt hiervoor van ons een invulformulier en een duidelijke instructie. De geboortedatum moet voor 100% zeker zijn. Eventueel kunnen wij deze verifiëren bij de fokker.

Aanmelden
Als u wil deelnemen aan het onderzoek, of als u nog vragen heeft, kunt u een mail sturen naar: leeftijdsbepaling-borren@uu.nl

Deelnemers aan het onderzoek ontvangen van ons aan het einde een attentie. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd!