Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Onderzoek naar nieuwe methoden voor de behandeling van tussenwervelschijfslijtage


Rugpijn komt veel voor bij mensen en honden. In veel gevallen ligt de oorzaak in slijtage van de tussenwervelschijven. Als medicijnen en fysiotherapie niet meer helpen kan rugpijn ook met een operatie worden behandeld, maar de revalidatie is langdurig en de rugpijn gaat lang niet altijd weg. Dierenarts Nicole Willems zocht naar nieuwe behandelingen voor rugpijn bij honden. In de tussenwervelschijf injecteerde ze ontstekingsremmers en  groeifactoren (eiwitten die een stimulerend effect op cellen kunnen hebben en afsterven ervan kunnen voorkomen) met als doel de pijn te verminderen en de tussenwervelschijf te herstellen. Naar verwachting zullen op den duur ook mensen hiervan kunnen profiteren.

Veiligheid
De promovenda toonde eerst de veiligheid aan van een injectie in de tussenwervelschijf bij honden met tussenwervelschijfslijtage. Een volgende stap was het injecteren van een medicament, zoals de groeifactor rhBMP-7. Laboratoriumproeven lieten  hersteleffecten op celniveau zien maar bij honden herstelde  de tussenwervelschijf niet. Wel was er sprake van uitgebreide ongewenste botnieuwvorming. Daarmee onderstreepte Willems het belang van eerst testen in een diermodel.

Injectie tijdig toedienen
Om de kans op bijwerkingen te verminderen en de afgifte van een medicijn gecontroleerd te laten verlopen werd het medicijn verpakt in een gel. Twee gecontroleerde afgiftesystemen, waaronder de gel en minuscule bolletjes, werden bij de hond veilig getest. Op basis van weefselonderzoek van honden lijkt een injectie in de tussenwervelschijf het meest zinvol als de slijtage in een vroeg stadium is, nog voordat een operatie nodig is.    

Tijdelijke chirurgische behandeling     
Bij honden met ernstige lage rugpijn en vergevorderde tussenwervelschijfslijtage, die met geen enkele andere behandeling meer geholpen konden worden, werden de wervels met schroeven en staven aan elkaar gezet, waarmee de honden goed konden functioneren zonder rugpijn. Het tijdelijk vastzetten van de rug werd ook toegepast bij een hond met rugpijn en milde tussenwervelschijfslijtage. Hoewel de toestand van de hond verbeterde, is meer onderzoek nodig om te kijken of deze behandeling ook de functie van de tussenwervelschijf kan herstellen.

Samenwerkingsverband
Het onderzoek van Nicole Willems werd uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband tussen Nederlandse industriële en academische partners (BioMedical Materials consortium, BMM). Daarin wordt bestaande kennis gedeeld en wordt de ontwikkeling van nieuwe producten voor diverse nieuwe medische toepassingen gefaciliteerd.