Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Lezing Stichting Animales door Dr. Maarten Frankenhuis


Dr. Maarten Frankenhuis verzorgt op 11 november de tweede Animales-voordracht. 

De lezing, met als titel ‘Op leven & dood- onverbrekelijk verbonden- mens en natuur, dier en welzijn’ begint om 15.00 uur in de collegezaal ‘Paard’ aan de Yalelaan 114. Dr. Frankenhuis is voormalig dierenarts en oud directeur van Artis. 

De Stichting Animales is op 13 november 1997 opgericht met als oorspronkelijke doelstelling “het verlenen van hulp aan bedreigde dieren in de ruimste zin des woords”. Het werkterrein van de stichting was vooral gericht op  Latijns Amerika, met name Venezuela, omdat twee van de toenmalige bestuursleden daar enige tijd beroepsmatig werkzaam waren.

In verband met de verslechterde politieke situatie in dat gebied werd in 2014 besloten de stichting om te vormen tot een vermogensfonds met ANBI-status en de doelstelling te wijzigen in  het bevorderen van dierenwelzijn bij voorkeur in Nederland, alles in de ruimste zin des woords.Naast het bevorderen van het dierenwelzijn vormt de organisatie van de animalis voordracht een belangrijke activiteit van de stichting.  Vanaf 2015 worden deze jaarlijks georganiseerd. Het betreft een lezingenserie, waarbij dierenwelzijn een belangrijk onderdeel van het onderwerp inneemt. Ieder jaar wordt een vooraanstaand wetenschapper uit binnen- of buitenland uitgenodigd een lezing over zijn onderzoek te houden.

Om je aan te melden voor de lezing en voor meer informatie over de Stichting Animales, kijk op www.animales.nl.