Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Donatie van rasverenigingen kooikerhondje en markiesje

De afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren heeft subsidie ontvangen voor onderzoek naar erfelijke aandoeningen bij het kooikerhondje en het markiesje.

De Deutsche Club für Kooikerhondje doneert voor meer onderzoek naar de spieraandoening polymyositis. Dit is een erfelijke auto-immuunziekte die specifiek bij het kooikerhondje voorkomt. Hierbij doen zich bijvoorbeeld slikproblemen of andere bewegingsproblemen voor. Met deze bijdrage kan de polikliniek Neurologie weer belangrijke stappen zetten om de oorzaken van deze genetische ziekte verder in kaart te brengen.

De tweede donatie komt van de Nederlandse Markiesjes Vereniging. Deze vereniging heeft een bedrag ter beschikking gesteld voor het onderzoek naar de aandoening paroxismale kineosiogene hyperkinesie die bij dit ras voorkomt. Het betreft hier een dodelijk verlopende bewegingsstoornis die bij jonge pups wordt gezien. Ook met deze bijdrage kunnen we goede voortgang boeken om de genetische oorzaak van de ziekte in kaart te brengen.

De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren is de twee rasverenigingen zeer erkentelijk voor hun ondersteuning!

Lees meer over de afdeling Neurologie…