Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Een grijze roodstaartpapegaai in huis? Controleer dan de identificatiegegevens!


Vanaf 2 januari 2017 krijgt de grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus) een strengere bescherming. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar heeft wel consequenties voor eigenaren van zo’n vogel. Welke dat zijn, leest u hieronder.

Dat de grijze roodstaartpapegaai beter beschermd moet worden is onlangs besloten tijdens de CITES-conferentie, die van 24 september tot 5 oktober 2016 plaatsvond in Johannesburg, Zuid-Afrika. Een goede zaak, want het voortbestaan van deze bekende en geliefde vogel wordt immers al langer bedreigd door illegale handel en stroperij. Vroeger kwam het dier veel voor in grote gebieden in West- en Oost-Afrika, maar de laatste jaren is zijn leefgebied sterk verkleind en leven er nog maar weinig van deze dieren in het wild. De besluiten die genomen zijn bieden de vogel bescherming en helpen zijn voortbestaan te garanderen. 

Eén van die maatregelen is de verplaatsing van de vogel van de CITES 2, naar de CITES 1-lijst. Een onmiddellijk gevolg van deze maatregel is dat eigenaren moeten kunnen aantonen dat het dier al voor 2 januari 2017 in hun bezit was.

Chip

Is uw vogel gechipt? Controleer dan of de registratie van het dier correct is gedaan. Via www.chipnummer.nl kunt u eenvoudig de geregistreerde gegevens van de vogel inzien.

Gesloten pootring

Voor vogels met een gesloten pootring (de officiële, met geboortejaar en uniek identificatienummer) is het officiële aankoopbewijs waarop het ringnummer is vermeld, een belangrijk document. Heeft u deze niet (meer) dan voldoet ook een bewijs van inschrijving van het dier, met zijn ringnummer gekoppeld aan uw NAW-gegevens bij een dierenarts (bewaar een uitdraai van deze inschrijving in uw eigen administratie), van voor de jaarwisseling.

Geen chip of gesloten pootring?

Dieren die noch gechipt, noch voorzien zijn van zo’n officiële en gesloten pootring, dienen zo snel mogelijk gechipt en geregistreerd te worden door een dierenarts. Elke vogel moet namelijk individueel identificeerbaar zijn. Vraag uw dierenarts ook om een schriftelijk bewijs van het chippen (inclusief het chipnummer, de datum van het chippen en een handtekening). Daarnaast is het heel belangrijk dat u aannemelijk kunt maken dat de vogel voor 2 januari van dit jaar in uw bezit was. Dat kan o.a. met foto’s, een aankoopbewijs etc.

Overdragen of verkopen

Mocht een eigenaar van een grijze roodstaart zijn vogel na de jaarwisseling of later aan een ander willen overdragen of verkopen, dan is daar een Eu-certificaat voor nodig. Deze is aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en wordt alleen toegekend aan dieren waarvan onomstotelijk kan worden bewezen dat deze voor 2 januari in bezit waren van de aanvrager.  

Andere vogelsoorten

Deze regels gelden niet alleen voor grijze roodstaartpapegaaien, maar ook voor de timnehpapegaai (een ondersoort) en al langer voor andere papegaaiensoorten, zoals de molukkenkaketoe.

Meer weten?

Meer informatie over de veranderde regeling voor grijze roodstaarten is te vinden op:

http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/grijze-roodstaartpapegaai-vanaf-2-januari-2017-strenger-beschermd

http://www.licg.nl/91l/