Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Eerste haas met ‘konijnenvirus’ RHDV2 in Nederland


Nu het virus RHDV2 al ruim een jaar onder Nederlandse konijnen rondwaart, is in ons land voor het eerst ook RHDV2 als doodsoorzaak aangetoond bij een haas. Dit dier was half december 2016 dood gevonden in de gemeente Aalten (provincie Gelderland). Uit onderzoek bleek dat de haas is doodgegaan aan zeer acute ontstekingen aan lever en milt, omdat het dier geïnfecteerd was met RHDV2.

Het virus RHDV2 is een zogenaamd subtype van het Rabbit Haemorrhagic Disease Virus (RHDV), veroorzaker van de ziekte VHS (viraal hemorrhagisch syndroom). Deze ziekte kan massale sterfte onder konijnen veroorzaken. Een ander subtype van RHDV is het klassieke RHDV, ook wel RHDV1 genoemd.

RHDV

RHDV1 komt al sinds begin jaren ‘90 voor onder Nederlandse konijnen. RHDV2 is een vrij nieuw virus, dat voor het eerst in 2010 in Frankrijk werd vastgesteld. Sindsdien heeft het zich over Europa verspreid. In december 2015 werd het voor het eerst aangetoond bij Nederlandse wilde konijnen.

RHDV en hazen

Het klassieke RHDV1 is een echt konijnenvirus . Er is slechts één geval bekend van een besmetting bij een haas, en wel bij de Iberische haas. Deze soort komt in Nederland niet in het wild voor, in tegenstelling tot de Europese haas. RHDV2 beperkt zich echter niet tot konijnen maar kan ook hazen treffen. Tot voor kort waren er geen ziektegevallen bekend bij Europese hazen in Nederland, wel in het buitenland. Meestal ging het daarbij om individuele gevallen (Australië, Duitsland, Italië en Spanje). In Frankrijk zijn echter al 40 RHDV2 positieve Europese hazen aangetroffen afkomstig van 25 verschillende, verspreid over het land liggende, uitbraken.

Besmetting

Het virus is zeer besmettelijk. Het verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, voedsel of water (en bij tamme konijnen ook nog via kleding, handen en hokken). Overdracht van het virus kan ook plaatsvinden via contact met insecten, zoals vliegen. 

Het virus kan tot ernstige ziekte en sterfte leiden, maar is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren. Ook in de uitwerpselen van roofdieren die een besmet konijn of een besmette haas hebben gegeten, kan levensvatbaar virus aanwezig zijn.

Vaccinatie

Behandeling van een RHD-infectie is niet mogelijk. Wel kunnen tamme konijnen tegen beide typen RHD-infectie worden ingeënt. Vraag uw dierenarts naar de mogelijkheden.

Onderzoek

De sectie op de haas is verricht bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht. Virologisch onderzoek door Laboklin (Hoensbroek) bevestigde de RHDV2-infectie.

Bron: Dutch Wildlife Health Centre

Meer weten over de ziekte VHD?

Lees ook onze uitgebreide berichtgeving over de ziekte VHD, inclusief adviezen en achtergronden.