Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

NKFvD ondersteunt onderzoek naar maagkanker bij Belgische herders


Het Nederlandse Kankerfonds voor Dieren (NKFvD) heeft een subsidie van 10.000 euro verstrekt voor promotieonderzoek naar de genetische oorzaak van maagkanker bij Belgische herders. Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs. Sanne Hugen onder leiding van dr. Paul Mandigers.

Maagkanker komt vooral voor bij honden en mensen. Er is veel overlap hoewel bij de Belgische herder de erfelijke component groter is dan die bij de mens. De schatting is dat 2 tot 4% van alle oudere Belgische herders (m.n. de Tervuerense herder en Groenendaeler) hieraan komt te overlijden.

Het doel van dit onderzoek is een genetische oorzaak te vinden voor de aandoening, zodat we deze bij dit ras en mogelijk ook bij andere rassen kunnen uitroeien. Drs. Hugen onderzoekt ook de overlap met de mens waarbij het doel is uiteraard ook betere diagnostiek of behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Al eerder had dit team (andere leden zijn o.m. dr. Hille Fieten, dr. Frank van Steenbeek en dr. Peter Leegwater) van het NKFvD een drietal subsidies verkregen van om en nabij 25.000 euro.

De faculteit Diergeneeskunde is het NKFvD zeer erkentelijk voor deze belangrijke financiële ondersteuning van dit promotieonderzoek.

Meer informatie:

Over het onderzoek naar kanker aan de faculteit Diergeneeskunde

Over de behandelingsmogelijkheden tegen kanker bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren

Over het Nederlands Kankerfonds voor Dieren