Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Nieuwe behandeling tegen hoofdschudden paarden


Hoofdschudden bij paarden is een vervelende aandoening die vaak niet alleen een probleem is voor de ruiter, maar vooral ook van invloed is op het welzijn van het paard. Onderzoek is moeilijk omdat er vele factoren een rol kunnen spelen. In het voorjaar van 2016 onderzochten de dierenartsen van de Universiteitskliniek voor Paarden de werking van een antihistaminicum. Dit medicijn bleek slechts voor een kleine groep hoofdschuddende paarden de oplossing. Gelukkig is er recentelijk weer wat vooruitgang geboekt. Met een nieuw ontwikkelde techniek, neuromodulatie genaamd, kan een aanzienlijk deel van de hoofdschudders (tijdelijk) geholpen worden. Deze techniek kan poliklinisch worden toegepast bij het staande paard. Een volledige narcose is dus niet nodig.

Neuromodulatie

Recent onderzoek toonde aan dat de trigeminuszenuw betrokken is bij dit syndroom. De trigeminuszenuw is een belangrijke zenuw in het hoofd. De dierenartsen/specialisten van de Universiteitskliniek voor Paarden hebben hun pijlen nu gericht op deze zenuw en zijn erin geslaagd om neuromodulatie toe te passen. Daarbij wordt via een elektrode, die onder de huid dicht bij de zenuw wordt gebracht, de zenuw gestimuleerd. Deze techniek, ook bekend als percutaneous electrical nerve stimulation (PENS), is ontwikkeld in Engeland en laat daar bij ongeveer 60-70% van de patiënten een duidelijke (tijdelijke) verbetering te zien. Wel is het zo dat veel paarden meerdere behandelingen nodig hebben. Neuromodulatie wordt nu ook in Utrecht aangeboden voor de behandeling van hoofdschudden.

Meer info

Wilt u weten of uw paard in aanmerking komt voor deze behandeling? Maak dan een afspraak voor een intake-bezoek (gesprek, klinisch onderzoek met scopie van de voorste luchtwegen, zenuwverdoving en eventueel CT-scan, dit ter beoordeling van de behandelend dierenarts). Voor meer informatie over de behandeling (tarieven, afspraak maken etc.) kunt u bellen met 030-2531111 of mailen naar ukp@uu.nl. Op www.diergeneeskunde.nl/hoofdschudden vindt u meer informatie over hoofdschudden.