Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Hoefproblemen hangen vaak samen met huisvesting en management

Hoef paard

De Gezondheidsdienst voor Dieren, faculteit Diergeneeskunde en Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden hebben een grootschalig onderzoek gedaan naar hoefaandoeningen bij paarden. Het onderzoek laat zien dat bepaalde hoefproblemen vaak samenhangen met de manier van huisvesting en management. De hoefsmid kan met deze resultaten een gericht advies geven aan de eigenaar van het paard.

In 2015 werd met hulp van 21 hoefsmeden bekeken welke van twaalf vooraf goed omschreven hoefaandoeningen voorkwamen bij de reguliere hoefverzorging van 942 paarden. Per bedrijf deed maar één paard aan het onderzoek mee en de bedrijven waren mooi verspreid over Nederland. De paarden waren van allerlei rassen en werden gebruikt in verschillende takken van sport. Ruim de helft van de onderzochte paarden werd op stro gehouden, 17,5% op zaagsel, 16,1% op vlas, 4,4% in de wei en 11,9% op een andere bodembedekking.

Vooral door vochtige bodem

Rotstraal, vaak slechts in een geringe vorm, was verreweg het meest voorkomende probleem en werd vooral gezien bij paarden die op een vochtige bodem werden gehouden. De hoefaandoening kwam minder vaak voor bij paarden met weidegang. Oppervlakkige hoefwandscheuren en zichtbare hoefringen werden ook veel gezien. Ernstige problemen zoals hoefkanker kwamen gelukkig maar zelden voor. Paarden die werden beslagen, hadden significant minder oppervlakkige en diepe hoefscheuren. De onderzoekers vonden geen verschil in percentage hoefaandoeningen tussen paarden die ‘warm’ en paarden die ‘koud’ werden beslagen.

Link naar het artikel in Preventive Veterinary Medicine.