Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Opnieuw hazenpest (tularemie) in Midden-Nederland

In zowel het Kromme Rijngebied (provincie Utrecht) als in de regio Vijfheerenlanden (provincie Zuid-Holland) is in oktober 2016 opnieuw tularemie (hazenpest) gevonden. In beide gebieden is de ziekte vastgesteld bij een haas (Lepus europaeus) die voor onderzoek bij het Dutch Wildlife Health Centre was ingeleverd. De bacterie is vervolgens door het Wageningen Bioveterinary Research Lelystad (het voormalige Central Veterinary Institute, CVI) aangetoond. Alertheid voor tularemie bij jagers en mensen die in de natuur verblijven of werken, blijft belangrijk.

Hazen

Van tularemie verdachte hazen zijn opvallend zwak en apathisch. Ze hebben een schommelende gang en hebben hun natuurlijke schuwheid verloren. De hazen zijn met de handen te vangen. Maar op basis van deze verschijnselen kan geen enkele uitspraak worden gedaan of ze ook daadwerkelijk hazenpest hebben, omdat deze symptomen ook bij andere ziekten voorkomen. Bij de uitbraak van hazenpest in Friesland in 2015 werd gemeld dat de hazen ‘dronken’ leken.

Mensen

Tularemie geeft bij mensen meestal een zweer of ontsteking van een of meerdere lymfeklieren. De ziekte is van dier op mens overdraagbaar. Mensen kunnen besmet raken door bijvoorbeeld direct contact met een besmet dier, door een insecten- of tekenbeet of door het eten van niet goed doorbakken besmet vlees. Meer informatie over tularemie en de ziekteverschijnselen kunt u vinden op de website van het RIVM.

Lees meer op de website van het DWHC.