Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Risico vogelgriep afgenomen: landelijke maatregelen ingetrokken


Bijgewerkt tot 20 april 2017 11:30

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft bijna alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, ingetrokken. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de deskundigengroep dierziekten dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. De maatregelen waren ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

De laatste uitbraak van vogelgriep in Nederland was op 23 maart bij een hobbyhouder. De laatste uitbraak bij een commercieel pluimveebedrijf was op 25 december 2016. Ook dateert de laatst gevonden  besmette wilde watervogel van 15 maart. Verder is er een afname van vogelgriep te zien in de ons omringende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België. Op basis van een nieuwe risico-inschatting van vogelgriepdeskundigen is daarom besloten dat bijna alle landelijke maatregelen kunnen worden ingetrokken.

Maatregelen

Van de landelijke maatregelen blijven alleen de hygiënemaatregelen om de stal en het erf te mogen betreden voorlopig nog in stand. De hygiënemaatregelen verkleinen de insleep van allerlei ziektes in de stal. Alle overige maatregelen, zoals het verbod op tentoonstellingen met risico-vogels en het verplichte één-op-één vervoer van of naar eenden- en kalkoenenbedrijven, worden ook ingetrokken. De landelijke maatregelen hebben ruim 5 maanden geduurd.

Achtergronden

Sinds 26 november 2016 zijn uitbraken van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 geconstateerd bij diverse commerciële pluimveebedrijven. Aanvankelijk had de overheid rondom de getroffen bedrijven toezichtsgebieden ingesteld. Zo’n toezichtsgebied geldt in een straal van 10 km. rondom het getroffen bedrijf. Voor het bezoek aan onze klinieken had dit een aantal (beperkte) gevolgen.

De maatregelen kunnen vanaf 30 dagen na de reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf worden ingetrokken. Dat betekende voor Nederland dat alle vervoersverboden m.i.v. 27 januari al waren opgeheven. Vanaf die datum golden er daarom geen beperkingen meer voor het bezoek aan onze klinieken.

Lees meer over de maatregelen op de website van de overheid.