Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Subsidie Nederlandse Labrador Vereniging voor onderzoek naar koperstapeling

Dr. Hille Fieten (specialist Interne Geneeskunde, Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren) ontvangt van de Nederlandse Labrador Vereniging een subsidie voor haar onderzoek naar koperstapeling bij Labrador retrievers, zo is besloten tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de vereniging. Koperstapeling is een erfelijke aandoening waarbij de lever beschadigd kan raken.

Koper is een essentieel element in de voeding. De lever speelt een belangrijke rol in het reguleren van de hoeveelheid koper in het lichaam. Erfelijke defecten in genen die de koperhuishouding reguleren leiden tot koperstapeling en ontsteking in de lever. Deze ziektes kunnen optreden bij mensen en dieren, zoals honden. Eerder al identificeerde Hille Fieten de gendefecten die verantwoordelijk zijn voor erfelijke koperstapelingsziekte bij Labrador retrievers.

Databank

Door de NLV was in de afgelopen jaren al € 24.119,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van leverbiopten en DNA-testen. Hiermee is een databank opgebouwd van DNA, bloed- en levermonsters. Nu is er nog eens € 10.000,- toegekend om met dit verzamelde materiaal biomarkers voor koperstapeling te kunnen ontwikkelen. Goede biomarkers kunnen een erg belangrijke rol spelen in de screening voor koperstapeling en het monitoren van het effect van behandeling.

Onderzoek

Dr. Fieten leidt een langlopend onderzoek naar koper-geassocieerde hepatitis, een  leveraandoening als gevolg van een verstoorde koperopname. Haar onderzoek omvat zowel de genetische aspecten, moleculair-mechanistische studies, biomarkers-ontwikkeling en populatiegenetica. Het populatiegenetica-onderzoek vindt plaats onder de paraplu van het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG).

De faculteit Diergeneeskunde is de Nederlandse Labrador Vereniging zeer erkentelijk voor deze genereuze bijdrage.