Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Prof. dr. Erik Teske ontvangt eredoctoraat


Op 7 oktober ontvangt prof.dr. Erik Teske een eredoctoraat van de Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Hij ontvangt dit eredoctoraat om zijn brede kennis als het gaat om kanker bij honden. Hij is gespecialiseerd in oncologie, cytologie en epidemiologie. Daarnaast geeft hij zeer regelmatig gastcolleges op de SLU over deze onderwerpen en heeft hij diverse masterstudenten uit Zweden onder zijn hoede.

Prof. Teske werkt als universitair hoofddocent en onderzoeker bij de afdeling Oncologie en het UU Kankercentrum voor Dieren. Daarnaast is hij hoogleraar Oncologie Gezelschapsdieren en Paard bij de faculteit Diergeneeskunde in Luik.