Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Usutuvirus: Verhoogd aantal meldingen dode merels


Na de uitbraak in 2016, werd begin april via levende en dode merel surveillance opnieuw usutuvirus activiteit vastgesteld in Nederland.  Dit ging gepaard met een lichte toename van het aantal door burgers gemelde dode merels ten opzichte van de voorgaande weken in 2017.  In de levende vogelsurveillance, uitgevoerd door het Vogeltrek station van NIOO-KNAW en Erasmus MC  werd in de periode van eind april t/m juni  doorlopend usutuvirus activiteit onder  levende merels vastgesteld . Eind juni nam het aantal meldingen van dode merels duidelijk toe. Ook werd vaker dan begin van het jaar aangegeven dat meerdere dode merels binnen een kort tijdsbestek werden gevonden.

In de periode van eind juni – tot 20 juli heeft het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) samen met Erasmus MC  zeven dode merels onderzocht op de mogelijke doodsoorzaak. Bij zes merels is het usutuvirus aangetoond, één dier testte negatief. Op basis hiervan, in combinatie met de ervaring uit 2016 en met de  toename van de meldingen van zieke merels met symptomen die kunnen passen bij usutuvirus en de toename van merelsterftemeldingen,  denken we dat dit opnieuw een usutuvirus uitbraak is.

Op dit moment komen de meldingen van dode merels uit oost, midden en zuid Nederland (zie kaart). 

Welke symptomen vertonen besmette/zieke vogels?

Bij een besmetting van vogels met het usutuvirus kunnen de volgende symptomen worden waargenomen: algehele malaise, sloomheid, ‘bol’ zitten, niet meer drinken, naar adem happen, spierzwakte (bijv. niet meer opvliegen/ alleen nog maar laag blijven en meteen weer gaan zitten), scheefstand kop,  en evenwichtsstoornissen. Omdat dit beeld ook past bij andere vogelziekten, kan op basis van de ziekteverschijnselen geen uitspraak worden gedaan of de vogel besmet is met het usutuvirus of dat het om een andere ziekte gaat. Het is bekend dat het virus sterfte onder met name merels en laplanduilen  veroorzaakt. Houders van uilen, met name sneeuw- en laplanduilen, wordt aangeraden om volières van muggennetten te voorzien of vogels binnen te huisvesten.Bij een besmetting van vogels  met het usutuvirus kunnen de volgende symptomen worden waargenomen:

Wat kan ik doen als ik een dode merel vind?

Je kunt de vondst van een dode vogel melden bij Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon) via sovon.nl/dodevogels of op de website van DWHC via de link Meld hier uw dode dier.

Ga naar voor overige vragen naar: Vragen en antwoorden over het Usutuvirus, versie 2017.1
Eerdere berichten over het usutuvirus zijn te vinden op: https://www.dwhc.nl/ziekten/usutu/