Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Brucella suis infectie bij hond na voeren van vers vlees


Eind 2016 is in Nederland bij een hond een infectie met Brucella suis vastgesteld. Het monster van de hond werd in de routinediagnostiek van het VMDC van de Faculteit Diergeneeskunde positief bevonden. Aanvullend onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research en de NVWA toont aan dat de infectie naar alle waarschijnlijkheid is ontstaan doordat de hond werd gevoerd met rauw vlees.

In hazen afkomstig uit Zuid Amerika, die in de commerciële rauw vlees rantsoenen verwerkt worden, werd ook B. suis aangetoond. Hoewel de kans op een Brucella-infectie via het voeren van rauw vlees in het algemeen als klein wordt ingeschat, is de impact van een infectie groot. B. suis is een bacterie die naast honden namelijk ook mensen en varkens kan infecteren. De infectie bij zowel honden, mensen als varkens verloopt langzaam, zodat de ziekte meestal pas in een laat stadium gediagnosticeerd wordt; verspreiding kan daardoor ongemerkt plaatsvinden. In een aantal landen, waaronder Nederland, is brucellose in vee effectief bestreden. Na 1973 is Brucella suis bij varkens in Nederland niet meer aangetoond.

Risico’s

Rauw vlees voeren aan gezelschapsdieren, brengt risico’s met zich mee waaronder het verspreiden van infectieziekten. De risico’s bestaan onder andere uit besmetting met zoönotische agentia zoals wormen, Toxoplasma, Salmonella en resistente bacteriën. Maar dus ook een infectie met B. suis. Onlangs werd in Nederland al melding gemaakt van Brucella canis infecties bij honden. Het betrof honden afkomstig uit het oosten van Europa met ontstekingen aan gewrichten en wervelkolom. Ook deze honden vormen een risico voor de introductie van brucellose in Nederland. De verschijnselen van B. canis en B. suis infecties bij honden komen overeen en kunnen worden samengevat als ontstekingen van geslachtsorganen en gewrichten.