Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Aanpak dierenmishandeling stap verder door oprichting Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

Angstige hond

In Nederland zijn er signalen dat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Amerikaans en Engels onderzoek toont dit verband ook daadwerkelijk aan. Toch is aandacht in Nederland voor het herkennen van dierenmishandeling relatief nieuw en is het bij dieren soms lastig. Daarom lanceert de faculteit Diergeneeskunde woensdag 22 november het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED), een gecombineerde diergeneeskundige – forensische aanpak.

Vanaf 2011 zijn door de inzet van diverse maatregelen naar een verbeterde en ook hardere aanpak van dierenmishandeling en dierverwaarlozing stappen gezet.

Herkenning

Het herkennen van dierenmishandeling is nieuw en bij dieren soms lastig. Zo zijn door de vacht van een dier bijvoorbeeld blauwe plekken minder goed zichtbaar dan bij mensen. Het LED combineert kennis van gespecialiseerde dierenartsen en forensisch-medisch experts. Via een beveiligde website kunnen dierenartsen bij een vermoeden van dierenmishandeling, anoniem gegevens uploaden. De specialisten van het LED kunnen deze gegevens duiden om dierenmishandeling te onderscheiden van (zeldzame) aandoeningen, ongelukken en gevolgen van gedrag door het dier zelf of andere dieren. De gecombineerde beoordeling van dit expertpanel zorgt voor diagnostiek die voldoet aan de hoogste eisen en voorkomt dat vermoedens verkeerd geduid worden. Vervolgens kan een dierenarts onderbouwd al dan niet een melding bij telefoonnummer 144 doen.

Relatie met huiselijk geweld

De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld is dermate sterk dat vroegtijdig ingrijpen van essentieel belang is om erger te voorkomen. “Dierwelzijn is van groot belang voor onze samenleving”, vindt Wouter Dhert, decaan van de faculteit Diergeneeskunde. “Het LED voorziet in een onderdeel van deze maatschappelijke vraag door voorlichting te geven en hierdoor bewustwording te creëren”.

Onderzoek

Binnen het LED zal wetenschappelijk onderzoek worden verricht naar het fenomeen dierenmishandeling in Nederland. Dit zal onder andere gebeuren met criminologen en psychologen.

Drijvende krachten achter het LED zijn de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, Bureau Beke en het Nederlands Forensisch Instituut. De oprichting is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie &Veiligheid , het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de Koninklijke Hondenbescherming.