Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Eten met lange tanden: een pijnlijk probleem


Een konijn dat minder eet en soms kwijlt. Wat is er aan de hand? Meestal gaat het om gebitsproblemen. Februari is de maand van het gebit, reden om extra stil te staan bij de verzorging van konijnentanden. “Een konijn met afwijkende tanden is beter af zonder tanden dan met tanden.”

De voortanden van een konijn moeten zo staan dat tijdens knagen en kauwen, de snijvlakken over elkaar bewegen en op deze manier afslijten. De tanden en kiezen van konijnen groeien anders namelijk gewoon door. Eten wordt met te lange tanden heel pijnlijk en uiteindelijk onmogelijk. Vroeger werden tanden van konijnen vaak geknipt, maar dat is niet wenselijk.

Tanden trekken

“Als de snijvlakken van de snijtanden elkaar niet raken, geven we het dringende advies om de tanden niet te knippen”, benadrukt Nico Schoemaker, specialist Kleine Zoogdiergeneeskunde verbonden aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, afdeling Vogels en Bijzondere Dieren. “De tanden kunnen daardoor splijten, waardoor ze gaan afwijken. Ook kunnen er ontstekingen ontstaan in de ruimte tussen de tanden. Bovendien is het een heel vervelende ingreep voor het konijn en blijven de tanden gewoon scheef doorgroeien. De tanden afslijpen geeft minder risico op beschadiging, maar ook dat is voor het konijn een onprettige ingreep die maar zeer tijdelijk oplossing biedt. Ons advies is om de tanden te trekken. Met doorgegroeide tanden kan het konijn immers net zo min hooi ‘snijden’ als zonder tanden. Als de tanden weg zijn, kunnen ze ook niet meer doorgroeien en pijn veroorzaken. Een konijn met afwijkende tanden is dus beter af zonder tanden dan met tanden.”

Kiezen voor frezen

Ook bij de kiezen kunnen problemen ontstaan. Het lastige daarbij is dat u als eigenaar niet echt in de bek van uw konijn kan kijken door de wangplooien en dikke tong die ervoor zitten. Een bezoekje aan de dierenarts is dan noodzakelijk. Nico: “Met het konijn onder narcose kan de dierenarts rustig kijken hoe het gebit eruit ziet. Kiezen slijten regelmatig scheef af. Er ontstaan dan haken die in de tong of in de wangen prikken. Het konijn heeft dan wel honger, maar geen zin om te eten omdat het te pijnlijk is. Ook hier is het advies om de kiezen niet te knippen. De dierenarts kan de kiezen beter glad frezen met een diamantfrees. Dat moet wel elke 6 tot 8 weken gebeuren, omdat de kiezen steeds doorgroeien en er weer opnieuw haken ontstaan.”

Tips en overwegingen

Gebitsproblemen kunnen het leven van een konijn zeer onaangenaam maken en voor de eigenaar aanzienlijke onderhoudskosten met zich meebrengen. Let bij de aanschaf dus op de voortanden. Kunnen ze vooral horizontaal niet goed op elkaar ‘slijpen’, dan kunt u beter een ander konijn uitzoeken. Speekselt (kwijlt) uw konijn, eet het wel brokken maar geen hooi, of andersom? Ga dan om onnodig leed te voorkomen áltijd naar de dierenarts. Heeft uw konijn inderdaad gebitsproblemen, controleer dan regelmatig of het dier niet onnodig lijdt en grijp op tijd in.

Voeding

Nico Schoemaker wil ook het belang van goede voeding benadrukken. Een konijn dat gemengd konijnenvoer (muesli) krijgt, loopt een veel hoger risico op het ontstaan van gebitsproblemen dan soortgenoten die alleen hooi krijgen, of hooi aangevuld met hoogwaardige pellets (‘biks’, samengeperste korrels). Het voeren van gemengd konijnenvoer wordt daarom sterk ontraden.

Lees meer over de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren