Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Onderzoek naar HCM bij de Maine Coon


Heeft u een Maine Coon? Dan kunt u ons helpen met ons onderzoek. De polikliniek Cardiologie-Pulmonologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren start een onderzoek naar hypertrofische cardiomyopathie (HCM) bij de Maine Coon. HCM is een veel voorkomende hartaandoening bij dit ras. Er is weliswaar een genetische test beschikbaar voor de Maine Coon waarmee getest kan worden of uw kat een genetische afwijking (mutatie) heeft die HCM veroorzaakt, maar deze mutatie kan niet alle gevallen van HCM bij de Maine Coon verklaren. Er zijn namelijk ook Maine Coons met HCM maar zonder deze mutatie.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek vanuit de faculteit Diergeneeskunde heeft als doel te onderzoeken hoeveel Maine Coons met HCM in de Nederlandse populatie de bekende mutatie hebben, welke bevindingen in het bloedonderzoek en via een echo passen bij Maine Coons met HCM, of deze bloedbepalingen een redelijk alternatief kunnen zijn voor echoscreening, en of er wellicht een andere mutatie gevonden kan worden die ook HCM veroorzaakt bij de Maine Coon.

Wat voor katten zoeken wij?

Wij zoeken Maine Coons (met stamboom) waarbij reeds HCM is vastgesteld, bij voorkeur op een leeftijd jonger dan 8 jaar. Tevens zoeken wij gezonde Maine Coons (met stamboom) ouder dan 8 jaar.

Wat bieden wij?

Uw kat wordt één keer lichamelijk onderzocht. Daarnaast wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen om te kijken of er in het bloed aanwijzingen zijn voor een hartaandoening en om het DNA van uw kat te verkrijgen. Tot slot wordt er een echo van het hart gemaakt door dierenarts-specialist Cardiologie Mark Dirven. Hiervoor zal een klein gebied aan beide zijden op de borstholte van uw kat worden geschoren. Uw kat hoeft hiervoor niet onder narcose. Tijdens de echo zal er tevens wat urine worden afgenomen.
Mocht er tijdens één van de onderzoeken een aanwijzing worden gevonden voor een hartaandoening bij uw kat, dan wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. Tevens zult u een uitgebreid echoverslag van ons ontvangen.
Door deel te nemen aan dit onderzoek draagt u op een belangrijke wijze bij aan de gezondheid van de Nederlandse Maine Coon. Aan dit onderzoek zijn voor u geen kosten verbonden. Alleen de reiskosten zijn voor eigen rekening.

Vrijwillig en vertrouwelijk

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens zullen enkel geanonimiseerd worden gebruikt.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Voor meer informatie over het onderzoek of om u op te geven voor het onderzoek als u een Maine Coon met HCM heeft, kunt u contact opnemen met mevr. N. Hofman BSc, student Diergeneeskunde en onderzoeker bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren: N.Hofman@students.uu.nl. Om u op te geven voor het onderzoek als u een Maine Coon ouder dan 8 jaar zonder HCM heeft kunt u contact opnemen met mevr. D. Rietveld: Hcm.seniormc@gmail.com.