Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

West Nijl virus aangetroffen bij een paard in Duitsland


Het Friedrich Loeffler Institut in Duitsland, het officiële Duitse referentie laboratorium voor West Nijl, heeft bekend gemaakt dat in het gebied van Brandenburg bij een paard West Nijl Virus (WNV) is aangetoond. Dit is voor het eerst in Duitsland

Dit betekent dat deze aandoening mogelijk ook in Nederland zou kunnen optreden. Gezien de momenteel al koudere nachten ligt dit echter niet voor de hand. Immers, er zijn al veel minder muggen en het virus kan zich als het kouder wordt ook niet meer vermenigvuldigen in de muggen. 

Symptomen

Een infectie met het West Nijl virus kan bij paarden (en mensen) volledig ongemerkt verlopen. De infectie kan ook wat griepachtige symptomen geven: sloomheid, slecht of niet eten en een wat verhoogde lichaamstemperatuur (38.6 – 39.4 ˚C). Bij ongeveer een derde deel van de klinisch besmette paarden treden zenuwverschijnselen op: spiertrillingen, ataxie (lopen als een dronkenman), verlammingen, rare vage kreupelheid en/of veranderingen in het gedrag. Rustige paarden kunnen heel lastig worden en lastige paarden heel rustig. In het ernstigste geval kunnen de paarden ook niet meer staan en sterven, of moeten worden geëuthanaseerd. Deze symptomen lijken deels op die van de neurologische vorm van rhinopneumonie (EHV-1), maar de twee aandoeningen zijn voor een dierenarts doorgaans wel te onderscheiden. 

Belangrijke tips voor wel/niet vaccineren

Er zijn voor het paard goede vaccins beschikbaar tegen West Nijl, maar op dit moment is het de vraag of nu vaccineren nog zinvol is omdat pas enkele weken na de tweede vaccinatie er een goede bescherming is opgebouwd. Bij het vaccineren tegen West Nijl is er nog iets om bij stil te staan: West Nijl is een vector-gebonden ziekte (bv via de mug) en dan is de besmetting duidelijke anders is dan bij een direct van dier tot dier besmettelijke ziekte. Bij West Nijl kan een eigenaar er voor kiezen om één of enkele paarden wel en de rest niet te vaccineren. Bij influenza of rhinopneumonie is dat heel onverstandig en dat heeft te maken met infectiedruk. 

Wat betekent dat?

Als er op een bedrijf een aantal paarden niet tegen influenza gevaccineerd is, dan kunnen die dieren influenza krijgen en vervolgens zulke hoge concentraties virus gaan uitscheiden dat ook gevaccineerde dieren toch nog ziek kunnen worden. Bij een direct besmettelijke ziekte als influenza of rhinopneumonie moeten dus alle paarden op een bedrijf gevaccineerd zijn om een optimale bescherming te hebben. Bij West Nijl ligt dit anders. Paarden worden besmet door met het virus geïnfecteerde muggen, maar paarden die de ziekte krijgen scheiden zelf geen virus uit en zijn dus niet besmettelijk voor andere paarden en ook niet voor muggen. Het is dus verantwoord er voor te kiezen om slechts één of enkele paarden op een bedrijf te laten vaccineren en die dieren zijn dan goed beschermd. 

“Niemand kan voorspellen of West Nijl nu, zo laat in het jaar, nog zal uitbreken in Nederland. De kans daarop lijkt klein en als het uitbreekt is dit mogelijk slechts bij enkele dieren in een klein gebied.”

Prof.dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, Departement Gezondheidszorg Paard, faculteit Diergeneeskunde, Utrecht