Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

West Nijl ook dit jaar weer in Duitsland bij vogels en een pony bevestigd

Afgelopen vrijdag heeft het  FLI (Friedrich-Loeffler-Institut) bevestigd dat de pony in Sachsen, waarover al eerder in de pers werd bericht inderdaad West Nijl had  https://www.fli.de/en/news/short-messages/short-message/west-nil-virus/ 

 De pony had uitgebreide neurologische verschijnselen en was nooit buiten Duitsland geweest. Dit betekent dat er dus sprake is van een besmette mug die de pony heeft gebeten en het virus heeft over gebracht. Ook is dit jaar de infectie bevestigd bij 12 vogels.

 Infecties in 2018 en 2019

Ook vorig jaar (2018) is in Duitsland West Nijl bij twee paarden en twaalf vogels bevestigd. Voor meer informatie over WNV bij paarden, zie https://www.uu.nl/nieuws/west-nijl-virus-aangetroffen-bij-een-paard-in-duitsland .

Kaartje van de situatie van West Nijl gevallen in Duitsland in 2018 en 2019 (met dank aan het Institute of Epidemiology, Friedrich-Loeffler-Institut (FLI).

De in dit artikel beschreven informatie is vorig jaar naar buiten gebracht naar aanleiding van de in september 2018 bevestigde gevallen in Duitsland en is nog volledig up to date.

 Symptomen

 Een infectie met het West Nijl virus kan bij paarden (en mensen) volledig ongemerkt verlopen. De infectie kan ook wat griepachtige symptomen geven: sloomheid, slecht of niet eten en een wat verhoogde lichaamstemperatuur (38.6 – 39.4 ˚C).Bij ongeveer een derde deel van de klinisch besmette paarden treden zenuwverschijnselen op: spiertrillingen, ataxie (lopen als een dronkenman), verlammingen, rare vage kreupelheid en/of veranderingen in het gedrag. Rustige paarden kunnen heel lastig worden en lastige paarden heel rustig. In het ernstigste geval kunnen de paarden ook niet meer staan en sterven, of moeten worden geëuthanaseerd. Deze symptomen lijken deels op die van de neurologische vorm van rhinopneumonie (EHV-1), maar de twee aandoeningen zijn voor een dierenarts doorgaans wel te onderscheiden.

 Paarden als ‘verklikker’

Besmette muggen kunnen de aandoening ook op mensen overbrengen en daarom is het belangrijk om te weten of er besmette muggen voorkomen in Nederland. Paarden met een West Nijl infectie fungeren als ‘verklikker’ (sentinel)  voor het voorkomen van met West Nijl virus besmette muggen in Nederland. Paarden met een West Nijl infectie zijn zelf geen besmettingsbron voor andere dieren of mensen. Gezien het feit dat West Nijl ook door muggen op mensen kan worden overgebracht, is het belangrijk te weten of er besmette muggen in Nederland voorkomen.

Bij paarden met ziekteverschijnselen is het belangrijk de dierenarts te raadplegen, deze kan zo nodig stappen ondernemen om de diagnose te stellen.