Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Verlamming van de keel bij paarden

14 februari 2020


Naar aanleiding van een recent artikel op HORSES.nl over paarden in de opfok die plotseling benauwd worden als gevolg van verlamming van de keel en daar soms ook aan overlijden, lijkt het verstandig hierop een nadere toelichting te geven.

Inderdaad hebben dergelijke benauwdheidsverschijnselen bij jonge paarden zich op zeker vier tot vijf bedrijven voorgedaan en zijn er inmiddels diverse onderzoeken verricht om de oorzaak te achterhalen. Helaas is dat tot nu toe nog zonder resultaat. Het is goed zich te realiseren dat het probleem niet nieuw is. Het is echter wel de eerste keer dat er meerderen bedrijven problemen hebben. Tot nu toe was het incidenteel één bedrijf en dan steeds met vele jaren ertussen.

Oorzaak onduidelijk
Er is contact met buitenlandse dierenartsen/onderzoekers onder meer in België, Zweden, Engeland en de Verenigde Staten. Daar hebben zich ook vergelijkbare uitbraken voorgedaan, soms bij één en soms bij meerdere dieren. De klinische verschijnselen lijken wel op elkaar, maar het gaat daarbij soms ook om andere leeftijdsgroepen en andere managementfactoren. Tot nu toe heeft nog niemand een oorzaak kunnen achterhalen.

Werkgroep
Er is inmiddels voor Nederland een werkgroep gevormd bestaande uit direct betrokken dierenartsen en specialisten, pathologen en onderzoekers van onder meer de Gezondheidsdienst voor Dieren en de faculteit Diergeneeskunde. Deze werkgroep zal binnenkort bij elkaar komen om alle beschikbare informatie vanuit binnen- en buitenland te bespreken. We hopen dan een plan te kunnen opstellen om de oorzaak te achterhalen. In het artikel op Horses.nl wordt de parallel getrokken met atypische myopathie, een heel andere ziekte, maar ook daarbij heeft het vele jaren tijd gekost en uitgebreide internationale samenwerking nodig gehad om de oorzaak te achterhalen. In de komende jaren hopen we bedrijven die onverhoopt met deze problematiek te maken krijgen vroegtijdig in het onderzoek te kunnen betrekken. Via hun dierenarts kunnen bedrijven zich melden bij de Helpdesk Paard. 

Dr. Kees van Maanen, Gezondheidsdienst voor Dieren, Deventer
Prof.dr. Marianne Sloet, faculteit Diergeneeskunde, Utrecht