Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

Paarden coronavirus is niet besmettelijk voor mensen of andere diersoorten

4 juni 2020

Bij veel diersoorten inclusief de mens komen allerlei typen coronavirussen voor. In principe zijn die verschillende typen coronavirussen diersoort-specifiek en blijven dus doorgaans bij hun ‘eigen’ diersoort.

Zo hebben we bij het paard al een aantal jaren het ECoV = Equine Corona Virus (equine is een Engels woord voor paard). Dit virus komt voor bij veulens met en zonder diarree en soms ook bij volwassen paarden. Het kan koorts, gebrek aan eetlust, soms lichte koliek en diarree of slappe mest geven. Dit virustype is niet besmettelijk voor andere diersoorten en ook niet voor de mens. Het ECoV spreidt echter wel snel onder paarden, omdat het voor paarden onderling heel besmettelijk is en een korte incubatietijd kent (= tijd tussen in contact komen met het virus en het krijgen van ziektesymptomen). Veel paarden hebben echter helemaal geen last van de infectie.

Mensen hebben hun eigen coronavirussen. In 2002 verschenen in China de eerste gevallen van SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome. De veroorzaker van SARS is het SARS-CoV en dit virus kan ernstige longontsteking veroorzaken. In september 2012 werd MERS-CoV = Middel East Respiratory Syndrome –virus ontdekt. Dit virus circuleert nog steeds, vooral in het Midden-Oosten. Eind 2019 is in China een nieuw type coronavirus uitgebroken. Dit virus, ook wel Wuhan-virus genoemd, wordt aangeduid met de wetenschappelijke naam SARS-CoV-2 en dit virus kan de ziekte COVID-19 (= Corona Virus Disease – 19) veroorzaken. Om de gevolgen van dit virus in te dammen zijn er de afgelopen maanden wereldwijd en dus ook in Nederland zeer ingrijpende maatregelen genomen. Op dit moment worden deze maatregelen weer voorzichtig afgebouwd.

Bij honden komt het CCV = Canine Corona Virus voor (canine = hond) en bij katten het FCV = Feline Corona Virus (feline = kat). Ook deze virustypen zijn erg gastheer-specifiek en dus geen probleem voor de mens. Echter, kat(achtigen), fretten en nertsen blijken ook vatbaar voor het mensen coronavirus (SARS-CoV-2) en op dit moment is volop onderzoek aan de gang om te zien of deze diersoorten een rol spelen in de verspreiding.

Voor de paardenbezitter: de huidige coronavirusinfectie bij de mens (COVID-19) en het coronavirus bij het paard (ECoV) behoren dus vanuit het oogpunt van virusonderzoek wel tot dezelfde virusgroep, maar hebben in praktijk helemaal niets met elkaar te maken. De mens wordt, voor zover nu bekend, niet ziek van het paarden-coronavirus en het paard wordt niet ziek van de mensen-coronavirussen.

Prof.dr. Marianne Sloet, Faculteit Diergeneeskunde, Utrecht
29-5-2020