Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Nieuws

“Iets wat in de vroege levensfase misloopt, is later moeilijk te herstellen”

De vraag naar puppy’s is in deze coronatijd enorm groot. Het aanbod is echter versnipperd en niet altijd even betrouwbaar. Waar moet je zijn als je op zoek bent naar een gezonde en sociale hond? Een rasvereniging, het dierenasiel, een handelaar, wachten tot de hond van een kennis weer een nestje heeft of toch maar via Marktplaats? Gedragsbioloog Claudia Vinke maakt zich vooral zorgen over de grootschalige fok en malafide handel.

Puppymills

De malafide handel in honden neemt schrikbarend toe. Binnen- en buitenlandse malafide fokkers en handelaren zorgen sinds de coronacrisis voor extra veel jonge hondjes. De pups van de buitenlandse broodfokkers groeien vaak op in zogenoemde ‘puppymills’ onder erbarmelijke toestanden. Daardoor lopen ze extra risico op het ontwikkelen van gezondheids- en gedragsproblemen. Claudia Vinke is gedragsbioloog bij de faculteit Diergeneeskunde: “De honden worden regelmatig te vroeg bij het moederdier weggehaald, met alle gevolgen van dien. Moederdieren zorgen voor de eerste aansturing, bijvoorbeeld de ‘beheersing van het spel’. Onvoldoende aansturing leidt bij de pups tot problemen met de impulscontrole. Dit komt tot uiting bij het sociale spel met andere honden, met mensen of helemaal niet kunnen spelen. Moederzorg, onder andere het likgedrag van een moederdier, is van groot belang voor de stabilisatie van het stresssysteem. Is de moeder maar zeer kort bij haar pups, dan leidt dit tot levenslange prikkelgevoeligheid – veel stress, schrik en angsten.”

Socialisatieperiode

De eerste socialisatieperiode ligt tussen de drie en twaalf weken. Het is van essentieel belang dat de pups in deze fase kennismaken met verschillende omgevingsprikkels, zoals verkeer, kinderen en andere honden. Als deze socialisatieperiode niet goed doorlopen wordt, kunnen er angsten ontstaan voor die prikkels. Claudia: “Iets wat in de vroege levensfase mis loopt, is later moeilijk te herstellen. Ik vrees dus echt voor een toename van het aantal honden met gedragsproblemen. Bovendien zal een onervaren eigenaar bepaalde gedragsontwikkelingen van een hond niet altijd zien, omdat hij wellicht denkt dat het normaal is.”

Import van te jonge puppy’s tegengaan

Het Expertisecentrum Genetica Diergeneeskunde wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van honden en –katten. Het Expertisecentrum doet nu onderzoek naar het wisselpatroon van de snijtanden bij honden, wat van grote betekenis kan zijn voor het tegengaan van de import van te jonge puppy’s naar Nederland. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de leeftijd waarop bij puppy’s van verschillende rassen de snijtanden wisselen. Aan de hand van de onderzoeksresultaten probeert het expertisecentrum een betrouwbare methode te ontwikkelen voor het inschatten van de leeftijd van een pup. Hondeneigenaren met een puppy tot 10 weken kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek via www.diergeneeskunde.nl/onderzoek.