Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Actueel

Vragen en antwoorden over COVID-19 en huisdieren

Kunnen (huis)dieren besmet raken met het coronavirus SARS-COV-2?

Ja, het coronavirus komt ook voor bij huiskatten en -honden waarvan de eigenaar besmet is. Een onderzoek in Nederland onder huisdieren van besmette baasjes toont aan dat in ca. 20% van deze gezinnen ook één of meer huisdieren besmet zijn (geweest) met SARS-CoV-2. Huisdieren met een COVID-besmetting worden overigens niet erg ziek. De meeste besmette huisdieren vertonen geen of slechts milde symptomen. Soortgelijke onderzoeken in andere landen laten vergelijkbare resultaten zien.

Wat is het verschil tussen COVID-19 en SARS-CoV-2?

Het huidige coronavirus is door de Coronavirus Study Group van de ‘International Committee for the Taxonomy of Viruses’ SARS-CoV-2 genoemd. De ziekte die dit virus veroorzaakt, heet ‘Coronavirus Disease 2019’, afgekort tot COVID-19.

Zijn er in Nederland dieren besmet met het coronavirus SARS-CoV-2?

Bij zowel honden als katten in Nederland zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen. Dit betekent dat deze dieren besmet zijn geweest met het virus. Bij enkele honden en katten is het virus zelf aangetroffen. De dieren zijn zeer waarschijnlijk door hun eigenaar met SARS-CoV-2 besmet. Daarnaast is het virus aangetroffen bij nertsenbedrijven waar dieren luchtweg- en darmklachten hadden. Ook bij enkele katten die aanwezig waren op één van deze bedrijven zijn antistoffen tegen het virus aangetroffen.

Kan ik mijn zieke (huis)dier laten testen op het virus?

Wordt uw huisdier ziek na contact met een COVID-19-patiënt, neem dan contact op met uw eigen dierenarts. Ga niet zomaar met een ziek dier naar de dierenarts, maar neem eerst telefonisch contact op.

Kunnen dieren het coronavirus SARS-CoV-2 overdragen op mensen?

In Nederland zijn enkele meldingen van mogelijke dier-op-mensbesmettingen. Deze besmettingen hebben plaatsgevonden op nertsenbedrijven waar nertsen besmet waren met het virus. Mogelijk hebben enkele medewerkers via de nertsen het virus opgelopen. 
De kans dat honden of katten een rol spelen in de verspreiding van het virus is heel klein. En op dit moment veel kleiner dan de kans dat mensen elkaar besmetten.

Wat betekent het voor mijn hond of kat als ik of een huisgenoot positief is getest?

Hoewel de kans dat je hond of kat besmet raakt met het coronavirus niet groot is, wordt uit voorzorg geadviseerd om het contact met je hond of kat zoveel mogelijk te vermijden. Dat betekent: niet knuffelen of laten likken. Ook het contact tussen je huisdier en personen of dieren buiten het huishouden moet zoveel mogelijk vermeden worden. Honden en katten worden zoveel mogelijk binnen gehouden (katten die voornamelijk buiten leven, worden zoveel mogelijk buiten gehouden). Honden worden enkel kort en aangelijnd uitgelaten. Algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren (regelmatig handen wassen en niet laten likken) blijven gelden.
Honden en katten die een besmetting met SARS-CoV-2 doormaken vertonen doorgaans geen tot milde klachten.

Kan ik de hond uitlaten als mijn huisgenoot positief is getest?

Als je niet positief getest bent en geen klachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid en/of koorts, kun je je hond kort en aangelijnd uitlaten. Als je wel een van deze klachten hebt of positief getest bent, vraag dan iemand anders je hond uit te laten. Voor iedereen die de hond uitlaat, geldt de algemene preventieve maatregel om tenminste 1,5 meter afstand tot andere mensen in acht te nemen.

Ik ben COVID-19-patiënt en word opgenomen in het ziekenhuis. Wat moet ik doen met mijn huisdier?

Je kunt je huisdier door anderen laten verzorgen. Het is voldoende als zij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met huisdieren in acht nemen, zoals regelmatig handen wassen en niet laten likken. Als het niet mogelijk is dat anderen voor je huisdier zorgen, breng je huisdier dan onder in een dierenpension of zorg voor opvang elders.

Adviezen voor eigenaren van honden en katten

Voor huisdiereigenaren uit een huishouden met een COVID-19 besmetting worden extra voorzorgsmaatregelen geadviseerd:

  • Vermijd contact met uw huisdier, knuffel niet en laat u niet likken.
  • Houd honden en katten zoveel mogelijk binnen tijdens uw isolatie- of quarantaineperiode en/of die van uw huisgenoten.*
  • Laat honden enkel kort en aangelijnd uit.
  • Laat een niet-zieke huisgenoot voor het huisdier zorgen, als dat mogelijk is
  • Goede hygiëne is extra belangrijk

*Als katten (voornamelijk) buiten leven, houd ze dan zoveel mogelijk buiten.

De kans dat uw huisdier na een eventuele besmetting ziek wordt is klein. Als uw dier toch COVID-19 gerelateerde klachten krijgt, zorg dan dat het dier niet naar een locatie gaat waar veel dieren bij elkaar komen (opvang, pension, asiel). Als het dier ernstige benauwdheids- en /of diarreeklachten heeft, neem dan telefonisch contact op met de dierenarts. Geef bij de dierenarts aan dat uw huisdier uit een huishouden komt met een COVID-19 besmetting. Uw dierenarts kan in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit besluiten of er extra onderzoek wordt gedaan.

De kans dat mensen besmet worden door hun huisdier is veel kleiner dan dat ze ziek worden van hun huisgenoten. Het is verstandig dat alle huisgenoten met klachten zich laten testen en contact met de kat of hond zo veel mogelijk vermijden. 

Wat doet de faculteit Diergeneeskunde ?

In Nederland zijn we alert op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen en omgekeerd kunnen worden overgedragen. Zoals mensen besmet kunnen worden met infectieziekten, kunnen ook dieren besmet raken. Een klein deel van de infectieziekten van dieren is ook besmettelijk voor de mens:  dat zijn de zoönosen. Soms kunnen dieren ook infectieziekten oplopen van mensen, dat zijn antropozoönosen. Dat betekent dat ook bij SARS-CoV-2 wordt gekeken in hoeverre dieren besmet kunnen worden en een rol spelen in de verspreiding van het virus. De faculteit Diergeneeskunde werkt hierbij samen met het RIVM en verschillende professionals uit de gezondheidszorg. Lees meer over het onderzoek.