Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Een bezoek van de Ambulante Kliniek voor Paarden

Onderzoek en/of behandeladvies

De Ambulante Kliniek voor Paarden (AKP) neemt een deel van de opleiding Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht voor haar rekening. Dit betekent dat de dierenarts tijdens een visite vergezeld wordt door een of meerdere coassistenten. Dit zijn studenten Diergeneeskunde in de laatste fase van hun opleiding.

De dierenarts zal, waar mogelijk, de coassistenten zoveel mogelijk betrekken bij het onderzoek en eventuele behandeling van uw paard. Dit met als doel ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk ervaring opdoen, alvorens zij afstuderen.

Na het consult volgt meestal een advies voor verdere diagnostiek en/of behandeling.

In alle gevallen geldt dat wij eerst met u of uw verzekering overleggen, voor we de definitieve behandeling of operatie uitvoeren. U kunt desgewenst een voorlopige kostenschatting krijgen.

Klinische keuringen

Om een klinische keuring op locatie goed en betrouwbaar uit te kunnen voeren hebben we het volgende nodig:

  • een vlakke, harde bodem waarop het paard in een rechte lijn kan draven
  • een harde en zachte volte
  • een donkere omgeving voor oogonderzoek
  • een windvrije ruimte om goed long/hartonderzoek te kunnen uitvoeren

Castraties

Neemt u voor meer informatie over castraties op locatie contact op met de Ambulante Kliniek voor Paarden.

Aanvullend onderzoek

Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Als onderdeel van het Universitair Dierenziekenhuis hebben wij direct toegang tot hoogwaardige laboratoria. Hierdoor kunnen wij eventuele monsters snel en deskundig laten onderzoeken.

De meeste behandelingen kunnen wij op locatie uitvoeren. Röntgenfoto’s en (pees)echo’s worden niet op locatie gemaakt. Voor dit soort diagnostische technieken maken we daarom gebruik van de voorzieningen van de Universiteitskliniek voor Paarden in Utrecht. Uw paard blijft in dat geval onder behandeling van de AKP-dierenarts.

Verwijzing

Als behandeling of onderzoek op locatie om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kunt u met de AKP-paardenarts een afspraak maken in het Universitair Dierenziekenhuis. Uw paard staat dan ook daar onder behandeling van de AKP-dierenarts.

Wanneer specialistische zorg noodzakelijk is, zullen onze paardenartsen u doorsturen naar de Universiteitskliniek voor Paarden. Daar zal een van de specialisten uw paard onderzoeken en, als dat nodig is, behandelen. Ook wanneer er sprake is van opname van uw paard in het dierenziekenhuis wordt uw paard verder behandeld door een van de kliniekdierenartsen. In alle gevallen geldt dat wij eerst met u overleggen.

Rekening

De uitgevoerde onderzoeken en behandelingen bepalen de uiteindelijke kosten. Dit kan sterk variëren per aandoening. Daarom kunnen wij u vooraf alleen een globale kostenschatting geven. Deze kostenschatting is altijd een indicatie. Gedurende de onderzoeken/behandeling moet dit mogelijk bijgesteld worden. Hierover houden we u tijdens het behandelingstraject op de hoogte. Aan een kostenschatting kunt u geen rechten ontlenen. Het blijft een schatting en het is dus geen prijsafspraak.

U ontvangt de rekening na afloop van het consult.