Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Na het bezoek aan de spoedkliniek

Nazorg

Als u al eens met uw huisdier in onze kliniek bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier, is er sprake van een spoedgeval. Neemt u bij een spoedgeval altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Eigen dierenarts

Na afloop van het bezoek sturen we altijd een verslag naar uw eigen dierenarts, zodat ook deze volledig op de hoogte is.

Klachten

Wij proberen u en uw huisdier zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, vertel het ons dan. Wij stellen uw mening namelijk erg op prijs.

Problemen rond het kliniekbezoek kunt u allereerst bespreken met de behandelend dierenarts. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw op- of aanmerkingen over de gang van zaken binnen onze kliniek (met betrekking tot organisatie, communicatie, behandeling of factuur) sturen naar:

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
T.a.v. Klantenservice Spoedkliniek
Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht
E-mail: klantenserviceUKG@uu.nl

Alle overige vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: receptieUKG@uu.nl.

Uw inbreng geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.