Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Informatie voor SGMN-deelnemende dierenartpraktijken

Beperkte mogelijkheden voor spoedchirurgie

Momenteel kampen we met een tekort aan anesthesisten. Zoals de situatie nu is, zullen we daardoor gedurende de zomermaanden (juli, augustus en september) niet alle avond- en nachtdiensten van de anesthesie gevuld krijgen. Dit heeft tot gevolg dat er op sommige momenten geen grotere spoedoperaties buiten kantooruren kunnen plaatsvinden. We zullen zoveel mogelijk proberen om in die situatie patiënten te stabiliseren en de operatie te verplaatsen naar de volgende morgen óf door te verwijzen naar andere (spoed)klinieken.

Een overzicht van data en tijden dat spoedchirurgie niet beschikbaar is vind u hier.

Wat zou u kunnen bijdragen?

Het ontbreekt ons dus de komende maanden aan operatiecapaciteit. Een oplossing hierbij kan zijn dat we spoedpatiënten, waarbij de operatie niet kan worden uitgesteld, kunnen doorsturen naar een praktijk in de omgeving die de operatie wèl zou kunnen uitvoeren. Natuurlijk doen we hierbij ons best de patiënt voorafgaand aan het doorsturen op de SGMN te stabiliseren. En ook voor de nazorg blijft de SGMN in deze situaties altijd beschikbaar. Dit vergt een extra inspanning van de eigenaar, maar U zult begrijpen dat dit beter is dan helemaal geen operatie te kunnen aanbieden.

Als er in uw praktijk de mogelijkheid bestaat om, op vooraf met U afgestemde diensten, gestabiliseerde spoedpatiënten te kunnen opereren, dan horen dat graag (SGMN@uu.nl).