Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Aandoeningen van longen, luchtwegen en borstkas

De specialisten (en specialisten in opleiding) van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren kunnen de meest diverse (inclusief erg zeldzame) aandoeningen aan de longen en diepe luchtwegen behandelen. De meest voorkomende aandoeningen  zijn:

 • longworminfectie
 • longontstekingen (b.v. door verslikken of door bacteriële infecties)
 • longfibrose en andere zgn. interstitiële longaandoeningen
 • bronchitis
 • collaps van de luchtpijp en collaps van de luchtwegen
 • asthma

Wat zijn de verschijnselen van aandoeningen van de longen, luchtwegen en borstkas?

 • kortademigheid
 • benauwdheid
 • hoesten
 • flauwtes
 • verminderd uithoudingsvermogen

Diagnose

Het type aandoening bepalen we aan de hand van:

 • een gesprek met de eigenaar
 • een grondig lichamelijk onderzoek

Afhankelijk van de verzamelde informatie voeren we daarnaast nog een of meerdere van onderstaande onderzoeken uit om tot een diagnose te komen:

 • röntgenopnamen van de borstkas
 • bronchoscopie: hierbij wordt met een camera de binnenzijde van de luchtwegen bekeken. Tijdens het onderzoek wordt er een longspoelsel voor celonderzoek en kweek genomen. Soms worden vreemde voorwerpen uit de luchtwegen verwijderd, denk bijvoorbeeld aan stukjes speelgoed, hout en gras. In enkele gevallen adviseren we om voor de bronchoscopie, een CT-scan van de longen uit te voeren. Dit zal tijdens dezelfde narcose (slaap) plaatsvinden.
 • CT-scan (computertomografie): in uitzonderlijke gevallen voeren we een CT-scan uit. Met dit onderzoek kunnen de longen nog beter, in vergelijking met een foto, in beeld gebracht worden. Dit kan nodig zijn om bij bepaalde longaandoeningen achter de oorzaak te komen. Naast een traditionele CT kan er ook een CT met contrast of een zogenaamde High Resolution CT (HRCT) gemaakt worden. Voor een CT-scan wordt ook vaak een vervolgafspraak gemaakt.
 • onderzoek naar bacteriële, schimmel- of worminfecties in ons microbiologisch laboratorium. Op de uitslagen van deze onderzoeken moet men een aantal dagen wachten. Hiervoor worden longspoelsel en ontlasting gebruikt.
 • celonderzoek van longspoelsel
 • bloedonderzoek voor oorzaken van longbloedingen (o.a. stollingsstoornissen, ziekte van Weil).

Behandeling

De behandeling van de vastgestelde longaandoening is erg afhankelijk van de oorzaak. Mogelijk is de behandeling eenvoudig en kan de aandoeningen worden opgelost door enkele dagen medicijnen. De behandeling kan ook bestaan uit een langdurige of levenslange behandeling met medicijnen of een operatie. Wat het beste is voor uw dier zullen we uitvoerig met u bespreken zodra de resultaten bekend zijn.

Voor de behandeling van aandoeningen van de longen, luchtwegen, borstkas kunt u terecht bij de afdeling Cardiologie-Pulmonologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.