Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Aangeboren ziekten van het neurologisch apparaat

Chiari-malformatie / syringomyelie

De meest bekende aangeboren ziekte van het neurologisch apparaat is chiari-malformatie / syringomyelie (CM/SM). Deze komt m.n. bij de dwergrassen voor. De oorzaak van de aandoening is niet geheel helder. Een mogelijke verklaring is een abnormale bloedstroom of een te kleine schedelinhoud. Enkele andere bekende aandoeningen zijn misvormde of verkeerd aangelegde wervels.

Verschijnselen

Chiari-malformatie / syringomyelie kan zich uiten in:

 • hoofdpijn
 • krabben aan de hals
 • niet aangeraakt willen worden
 • pijnaanvallen
 • verlammingsverschijnselen

Vaak wordt het probleem erger als de hond ouder wordt. Afhankelijk van waar de afwijkingen zitten zal een wervelprobleem zich, al of niet, specifiek presenteren; pijn, uitvalsverschijnselen etc.

Oorzaak

De oorzaak is in de regel een abnormale ontwikkeling van bot- of zenuwweefsel.

Behandeling

Over het algemeen zijn we voorzichtig met het stellen van de prognose. Soms is een operatie nodig of mogelijk. Soms wordt alleen met medicijnen behandeld. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Nazorg

In de regel zal bij deze aandoening actieve nazorg plaatsvinden. Een eerste evaluatie van het effect vindt plaats via:

 • de mail/telefoon
 • middels een bezoek: een bezoek is drie tot zes weken na het eerste bezoek.

Daarna kan vaak gekozen worden voor een minder intensieve consultfrequentie.

Onderzoek

Binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren wordt veel onderzoek gedaan.
De afdeling Neurologie is voor diverse onderzoeken op zoek naar:

 • boerboels met angstaanvallen; wegkruipen, grote pupillen, joelen.
 • borderterriërs met epilepsie.
 • honden met CM/SM; specifiek bij de Cavalier king Charles-spaniël.
 • Belgische herders en andere hondenrassen met epilepsie / movement disorders.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: