Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Bewegingsstoornis (movement disorder)

Bewegingsstoornis

Een min of meer correcte vertaling van ‘movement disorder’ is een bewegingsstoornis van neurologische origine. Hierbij kan al of niet aanvalsgewijs een beeld ontstaan waarbij de hond of kat ineens bepaalde bewegingen maakt of niet meer kan maken. Het meest bekende ziektebeeld bij de mens is uiteraard Parkinson. Dit beeld komt waarschijnlijk niet bij de hond of kat voor.

Verschijnselen

Dit ziektebeeld kan voorkomen in meerdere vormen. Enkele bekende verschijnselen en vormen:

 • tremoren: trillingen van hoofd, ledenmaten of specifiek alleen de achterbenen
 • het, al of niet na inspanning, niet meer kunnen lopen. Een voorbeeld is dyskinesie.
 • het plots optreden van vreemde bewegingen van hoofd, lippen of een ledemaat. Voorbeelden van dit soort aandoeningen zijn myoclonus en chorea.

Hoewel dit soort ziektebeelden nog onvoldoende onderzocht zijn wordt er wel actief onderzoek naar deze ziekten gedaan.

Oorzaken

De oorzaken kunnen te maken hebben met:

 • een infectie
 • een stofwisselingsziekte
 • een genetische oorzaak

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van:

 • het verhaal van de eigenaar
 • neurologisch onderzoek
 • bloedonderzoek en/of een EEG of EMG

Met bloedonderzoek kunnen eventuele stofwisselingsproblemen opgespoord worden. Als vermoed wordt dat de hond een hersenbeschadiging heeft, wordt een MRI-scan gemaakt op de afdeling Diagnostische Beeldvorming.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Bij stofwisselingsproblemen en hersenbeschadigingen wordt geprobeerd de oorzaak weg te halen. Niet altijd is een behandeling mogelijk.

Bij sommige soorten:

 • is, soms, gerichte therapie mogelijk
 • doen we vooral, gericht DNA-onderzoek, om bij eventuele (ras)genoten uiteindelijk de ziekte uit te bannen.

U kunt voor de diagnose en eventuele behandeling van ‘movement disorders’ terecht bij de afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Onderzoek

De dierenartsen verbonden aan de kliniek werken samen met diverse internationale groepen. Dit doen zij om helderder te krijgen wat de exacte oorzaak van dit soort ziekten is en hoe ze behandeld kunnen worden. Er wordt actief onderzoek naar gedaan omdat er nog veel onbekend is. Een voorbeeld hiervan zijn de vreemde neurologische ziektebeelden die voorkomen bij de:

 • Cavalier king Charles-spaniël | episodic falling
 • Engelse buldog | head tremor
 • Amerikaanse buldog | head tremor
 • Belgische herder | dyskinesie

Markiesjes profiteren van genetisch onderzoek

In 2016 stelde de Nederlandse Markiesjes Vereniging ons een bedrag ter beschikking voor het onderzoek naar een ernstige bewegingsstoornis die bij dit ras voorkomt. Inmiddels is de erfelijke oorzaak opgespoord en kan de ziekte worden uitgebannen. Over het onderzoek is in juni 2017 een artikel verschenen in het tijdschrift Onze hond (pdf, 3 MB).