Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Evenwichtsproblemen / scheve kophouding

Verschillende aandoeningen

Een scheve kophouding kan door verschillende aandoeningen veroorzaakt worden in:

 • de gehoorgang
 • het middenoor
 • de hersenstam
 • soms in andere delen van het hoofd

Een scheve kophouding kan geleidelijk ontstaan maar ook plots optreden. Afgezien van de aandoeningen waarbij er iets in de gehoorgang zit, gaat het in alle gevallen om neurologische ziekten.

Verschijnselen

Kenmerkend is de scheve kophouding. Ongeacht de oorzaak kan er ook:

 • krachtsverlies van de poten of een bemoeilijkte loop optreden (lopen als dronkenman)
 • soms uitval van de aangezichtszenuw.

Wanneer het plots optreedt kan het zo erg zijn dat de hond of kat niet meer kan lopen en alleen maar rondtolt. Hierbij kan ook misselijkheid en braken optreden. Dit schokkende beeld zegt echter niets over de prognose. Die kan juist heel goed zijn!

Lokalisatie

We verdelen de oorzaken in naar hun lokalisatie. We spreken van een:

 • centrale lokalisatie als het in het ruggenmerg zit
 • perifere als het daarbuiten zit (middenoor)

Oorzaken zijn onder meer:

 • ontstekingen
 • tumoren
 • contact met schadelijke producten

Geriatrisch vestibulair syndroom

Bij een zogenaamd geriatrisch vestibulair syndroom is de oorzaak nooit te vinden maar de prognose bijna altijd goed.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van:

 • het verhaal van de eigenaar
 • neurologisch onderzoek
 • bloedonderzoek en/of röntgenfoto’s of een CT- dan wel MRI-scan

Zelden zijn al deze vormen van diagnostiek noodzakelijk.
Lees meer over het maken van röntgenfoto’s en scans.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak. Soms is een operatie nodig. Niet altijd is een behandeling mogelijk.

Bij het zogenaamde geriatrisch vestibulair syndroom is de prognose in de regel goed en is alleen ondersteunende behandeling nodig. Ook bij een middenoorontsteking, mits op tijd gediagnosticeerd en behandeld, is de prognose in de regel goed, en worden antibiotica voorgeschreven. Bij aandoeningen gelokaliseerd in het ruggenmerg zelf, niet altijd.

U kunt voor de behandeling van evenwichtsproblemen terecht bij de afdeling Neurologie van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.