Logo Universiteit Utrecht

Universitair Dierenziekenhuis

Kennisbank

Fertiliteitbegeleiding (vruchtbaarheidbegeleiding)

Nest bij honden

Wanneer u met uw hond een nest wilt fokken kunt u terecht bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren voor het bepalen van het juiste dekmoment, en om uw teef te laten controleren.

Lastig om dekmoment te bepalen

Omdat de loopsheid van de hond lang duurt (gemiddeld 21 dagen) evenals de periode waarin een teefje dekbereid is (gemiddeld 9 dagen), is het lastig om precies te weten wanneer de kans op een vruchtbare dekking het grootst is. De dekperiode van de hond duurt gemiddeld acht tot twintig dagen. De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren kan het optimale dektijdstip voor u bepalen.

Lees meer hierover in onze brochure over fertiliteitbegeleiding.

Wat houdt begeleiding in?

Wanneer u kiest voor begeleiding door de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren wordt uw hond driemaal per week onderzocht:

  • we voeren een compleet gynaecologisch onderzoek uit, waarbij we onder andere het vaginaslijmvlies in beeld brengen (vaginoscopie) en cellen van dit slijmvlies microscopisch beoordelen (cytologie)
  • we meten de progesteronspiegel in het bloed. Door het meten van het hormoon progesteron kan het moment van de eisprong worden vastgesteld.


Op basis van deze informatie kan het optimale dekmoment bepaald worden. Vier weken na dekking vindt een controle plaats om vast te stellen of de hond drachtig is. In veel gevallen wordt dan ook een echo gemaakt om de embryo’s in beeld te brengen.

Voor fertiliteitbegeleiding en begeleiding van de dracht kunt u terecht bij de afdeling Voortplanting van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren.

Meer informatie over de gang van zaken bij fertiliteitbegeleiding kunt u lezen in onze brochure.